Category Archives: Bez kategorii


Konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej im. Świętej Królowej Jadwigi w Forest Gate-Ilford

Polska Macierz Szkolna chciałaby poinformować o Konkursie na Dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej w Forest Gate – Ilford

Poniżej znajdują się informacje dotyczące konkursu. Oficjalna ofertę można znaleźć tutaj

 

O szkole:

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Św. Królowej Jadwigi została założona w 1956.
Obecnie liczy około 500 uczniów w klasach od wczesnoszkolnych do gimnazjalnych.
Szkola ma wieloletnie tradycje, które ma zamiar wykorzystać do prowadzenia dalszego rozwoju, modernizacji, usprawniania oraz budowania dalszej przyszłości dla utrzymania założonego celu:

 

Nasz cel:

Szerzenie wiedzy ogólnej o polskich tradycjach, kulturze a nade wszystko kształcenie języka polskiego. Edukacja w naszej placówce ma z założenia ma wspomagać utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu.  Atmosfera stworzona przez nasza społeczność niesie radości płynąca z przebywania wśród rówieśników dzielących podobne dziedzictwo kulturowe.

 

Oferta:

Zarząd szkolny ma przyjemność rozpisania konkursu na stanowisko nowego: Dyrektora to spraw Edukacji w naszej placówce.
Poszukujemy osoby na to stanowisko na okres 5ciu lat.

Oferujemy stanowisko o wysokim stopniu samodzielności z możliwością wdrażania w życie własnych pomysłów i inicjatyw a także duże wsparcie zarządu w realizacji projektów rozwojowych. Profesjonalna kadra nauczycieli pracujących nad tym, aby każde dziecko osiągnęło swój potencjał oraz pozytywnie nastawionych uczniów, lubiących uczęszczać na lekcje. Dodatkowo gwarantujemy wsparcie rodziców, oferujących swój czas i pomoc w realizacji projektów.

 

Charakterystyka Idealnego Kandydata:

Poszukujemy Dyrektora z wizją edukacji i funkcjonowania placówki w zgodzie z celami placówki. Osoby otwarta na dialog, zdecydowana w działaniu, która umiejętnie zainspiruje dzieci, nauczycieli i rodziców.
Idealny kandydat będzie efektywnym komunikatorem, który będzie w stanie zorganizować cala społeczność do współpracy.

 

Wymagania:

 1. Kandydat posiada kwalifikacje nauczycielskie.
 2. Ma wypracowana praktykę w zakresie pracy w szkole.
 3. Ma podobne doświadczenie jako dyrektor w szkole, placówce edukacyjnej lub ma doświadczenie menadżerskie w tego typu instytucjach.

 

Zakres obowiązków:

 1. Funkcja Dyrektora odpowiada do Zarządu szkoły złożonego z przedstawicieli Rodziców.
 2. Stanowisko odpowiedzialne jest za sprawy dydaktyczne, pedagogiczne i edukacyjne w szkole.
 3. Reprezentuje Szkołę na zewnątrz na różnych funkcjach związanych ze szkołą po czym składa z nich sprawozdania reszcie grona i Zarządowi szkoły.
 4. Dyrektor nadzoruje pracę nauczycieli, asystentów klasowych oraz wolontariuszy, zapewnia standardy nauczania. Jest dla nauczycieli pierwszym punktem do kontaktów w sprawach związanych z edukacją dzieci.
 5. Współpracuje z instytucjami edukacyjnymi: innymi szkołami, uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi. Jest odpowiedzialny za wypełnianie wymogów sporządzonych przez różne organizacje partnerskie, zwierzchnie.
 6. Dyrektor odpowiedzialny jest za hospitacje lekcji, oferuje wsparcie, przygotowuje plan szkolenia oraz wizje doskonalenia metod nauczania dla całego Grona Pedagogicznego.
 7. Jest odpowiedzialny za regularną komunikacje z całym Gronem pedagogicznym w zakresie tematów dotyczących życia szkoły, rodziców, spraw z Zarządu szkolnego.
 8. Dyrektor jest czynnym członkiem Grona pedagogicznego oraz osoba pośrednia między rodzicami a nauczycielami i pomiędzy Zarządem, a nauczycielami w sprawach prawnych dydaktycznych i organizacyjnych.
 9. Osoba wypelniająca stanowisko ma za zadanie umiejętne planowanie potrzeb finansowych wypływających z pełnionej funkcji oraz pracy innych nauczycieli.
 10. Jest odpowiedzialny za dobór kadry nauczycielskiej i proces rekrutacyjny; również przeprowadzanie spraw dyscyplinarnych i zwolnień jeśli taka potrzeba zajdzie przy wsparciu ze strony Zarządu szkoły.
 11. Sprawdza kwalifikacje i przygotowanie nauczycieli i asystentów.
 12. Przechowuje informacje o wykształceniu swojej kadry.
 13. Ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających wykształcenie Kadry do wglądu Zarządu.
 14. Dyrektor będzie dbał o profesjonalny rozwój swojej kadry poprzez delegowanie na szkolenia, konferencje, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z Polską Macierzą Szkolną.
 15. Dyrektor jest odpowiedzialny(a) za zwoływanie zebrań Grona Pedagogicznego i jest ich przewodniczącym. W zebraniach tych uczestniczą wszyscy nauczyciele i asystenci.
 16. Deleguje nauczycieli na imprezy okolicznościowe organizowane przez PMS, ZNPZG i inne oraz uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych.
 17. Organizuje spotkania i zaprasza do szkoły instytucje, wykładowców, w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów.
 18. Dba o wysoki poziom kulturalny i edukacyjny uczniów.
 19. Decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń dla uczniów skierowanych do placówek edukacyjnych.
 20. Sprawuje pieczę nad Sztandarem Szkoły.
 21. Mianuje członków Grona Pedagogicznego do odznaczeń i wyróżnień.
 22. Wraz z Prezesem ustala grafik szkolny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV na adres e- mail: info@polskaszkolailford.co.uk

Pytania można także kierować pod nr tel: 07762283935

Data zamknięcia wniskow: 30.11.2018


Konferencja Edukacyjna „Artyści Żołnierze Armii Generała Andersa”

Przypominamy, że 24 listopada 2018 odbędzie się konferencja edukacyjna pt. „Artyści żołnierze Armii Generała Andersa”. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 15:00 w Sali Szafirowej w POSKu.

 

Bardzo nam zależy na współpracy między Polską Macierzą Szkolną i szkołami z nami zrzeszonymi.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu będzie się liczyło do rejestru nauczycieli uczestniczących w szkoleniach i wydarzeniach, który wprowadzamy w naszej organizacji. Rejestr będzie miał na celu dokumentowanie aktywnego uczestnictwa nauczycieli w wydarzeniach ich dokształcających.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: pms@polskamacierz.org   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na to wydarzenie, prosimy o jak najszybszą rezerwację miejsc.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.


Wydarzenie promujące dwujęzyczność „W co się bawić?”

Polska Macierz Szkolna z przyjemnością chciałaby wszystkich zaprosić na organizowane przez nas wydarzenie “W co się bawić?”, które odbędzie się 30 września 2018 (niedziela) w siedzibie Polskiego Ośrodka Sztuki i Kultury (POSK) w Sali Teatralnej i Sali Szafirowej.

Spotkanie rozpocznie się o 11:30, a skończy do godziny 17:00.

Celem tej imprezy jest ukazanie zalet dwujęzyczności oraz pokazanie rodzicom (i nauczycielom) atrakcyjnych sposobów na naukę języka polskiego.

Chcemy zachęcić wszystkich do nauki języka ojczystego, pokazać wpływ dwujęzyczności na ogólny rozwój oraz pokazać, że zajęcia odbywające się w polskich szkołach bardzo pomagają dzieciom w rozwoju i nauce oraz pozwalają nawiązywać kontakty z rówieśnikami.

Na wykłady w Sali Teatralnej i na poszczególne warsztaty w Sali Szafirowej można zapisywać się przez Eventbrite. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona!

Na WYKŁADY można się zapisać tu:

https://bit.ly/2xqy4gc

Na WARSZTATY można się zapisać tu:
Dwujęzyczność łączy i daje moc – zajęcia Anety Nott-Bower:
https://bit.ly/2plz8gV   brak miejsc

Wyzwania i rozwiązania – dwujęzyczne wychowanie w praktyce – zajęcia dr Anny Martowicz:
https://bit.ly/2Np8fY8 brak miejsc

Dlaczego znajomość języka polskiego jest ważna od strony wychowawczej dla rodziców – zajęcia Anny Jurek:
https://bit.ly/2NToE6q brak miejsc

O skuteczności i potencjale dramy edukacyjnej w nauczaniu dzieci dwujęzycznych – zajęcia Katarzyny Władyki
 (dla nauczycieli ze szkół PMS) 

https://bit.ly/2xzfGBf

w razie pytań prosimy o kontakt z biurem PMS: pms@polskamacierz.org

Do zobaczenia w niedzielę, 30 września 2018!

PLAKAT

PROGRAM ZAJĘĆ 


Warsztaty o dwujęzyczności „W co się bawić?”

W polskich szkołach sobotnich, które Polska Macierz Szkolna zrzesza na terenie Wielkiej Brytanii, uczy się ponad 20.000 polskich dzieci.
Szacuje się jednak, że ta liczba stanowi zaledwie 15-20% wszystkich polskich dzieci w wieku szkolnym przebywających w Wielkiej Brytanii.

W ostatni weekend września, planujemy zorganizować spotkanie dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z nauczycielami klas przedszkolnych i początkowych klas szkół sobotnich pod tytułem, „W co się bawić?”.

Nasze wydarzenie można opisać jako serię otwartych spotkań, zajęć i warsztatów adresowanych do rodziców dzieci polskich i polskiego pochodzenia, wychowujących się w Wielkiej Brytanii i nieuczęszczających do polskich szkół sobotnich. Konferencja będzie również adresowana do nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich zrzeszonych w PMS.

Konferencja organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w ramach spotkań pod tytułem „Przystanek Dwujęzyczność” ma na celu zmobilizować rodziców i pomóc im w pielęgnacji języka polskiego w domu. Zapraszamy fachowców z Polski i Wielkiej Brytanii oraz nauczycieli i wychowawców klas przedszkolnych i początkowych, którzy w formie praktycznych zajęć, warsztatów i pogadanek będą się starać zamienić „męczarnie odrabiania zadań domowych„ na „przyjemność bycia razem”.
Chcielibyśmy zorganizować zajęcia dla dorosłych, które pozwolą im zaangażować się w zajęcia poprzez gry, etc. i pozwolą zrozumieć atrakcyjność niektórych form nauki nad innymi. Chcemy zaszczepić wśród rodziców świadomość, ze Zadanie Domowe to okazja dla nich zorientować się, o czym dziecko uczy się w szkole, rozwinąć temat, podsunąć parę nowych słówek, pobawić się razem i przyjemnie spędzić wspólny czas. Wspólne czytanie książek nie tylko pozwala dziecku usłyszeć napisane słowo, ale jest okazja do zbliżenia i ucieczki od chaosu dnia.

Celem tej imprezy jest ukazanie zalet dwujęzyczności oraz pokazanie rodzicom (i nauczycielom) atrakcyjnych sposobów na naukę języka polskiego.

Mamy nadzieję, ze dołączy do polskich szkol jeszcze więcej dzieci polskiego pochodzenia, których niemal 80% nie trafiło jeszcze na zajęcia w polskiej szkole w sobotnie poranki.

Już wkrótce ogłosimy więcej dokładnych szczegółów na temat warsztatów.


Akcja „Narodowe Czytanie”

Polska Macierz Szkolna wraz z Konsulatem RP w Londynie wspiera w tym roku projekt „Akcja Narodowe Czytanie”, który jest organizowany przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ta wspaniała akcja społeczna ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejscach. W Narodowym Czytaniu brali udział Polacy między innymi w Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Rosji, Węgrzech, Litwie, Portugalii, Danii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii i wielu innych miejscach na całym świecie.

W tym roku zamierzamy pobić rekord! Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Popierając Akcję Narodowe Czytanie chcemy zachęcić wszystkie szkoły do wspólnego czytania nauczycieli, rodziców oraz uczniów najstarszych klas. Aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu  należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do 8 września 2018. Czytanie może się odbyć w terminie późniejszym.

Poniżej znajdują się przydatne linki:

Więcej informacji na stronie Prezydenta RP

Adaptacja Przedwiośnia

Formularz zgłoszeniowy

Plakat do pobrania

Gorąco zapraszamy wszystkie szkoły, bilbioteki i inne instytucje do wzięcia udziału w tym projekcie.


Wystawa Finałowa konkursu „Portret Matki”

Konkurs „Portret Matki” okazał się wielkim sukcesem. W imieneniu Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie oraz w imieniu Fundacji „Renesans Portretu” Barbary Hamilton dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom i przyjaciołom za tak szerokie zainteresowanie Naszym konkursem! Jesteście wspaniali!

7 lipca spotkaliśmy się na gali finałowej konkursu „Portret Matki” organizowanego po raz pierwszy i mamy nadzieję, że konkurs przejdzie do tradycji Naszych szkół.

Patronat nad tegorocznym konkursem objęli:
Ambasador RP dr Arkady Rzegocki
Lady Marina Windsor

Dziękujemy szanownym jurorom, którzy staneli przed ogromnym wyzwaniem wybrać najlepsze prace z ponad 600 nadesłanych:

Pani Barbara Hamilton – portrecistka i założycielka Fundacji „Renesans Portretu”

Richard Foster – Prezydent Royal Portrait Society

Prof. Maciej Świeszewski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Prof. Bartłomiej Struzik – Akademia Stzuk Pięknych w Krakowie

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie

Joanna Ciechanowska –Członek Zrzeszenia Polskich Artystów w Londynie

Robert Szaniawski -Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie

Dobrosława Platt – Dyrektor Biblioteki Polskiej w Londynie

Jan Falkowski – Prezes Ogniska Polskiego w Londynie

Joanna Młudzińska -Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie

Jarosław Koźmiński -Redaktor „Tygodnia Polskiego” w Londynie

Dziękujemy również Naszym Sponsorom, dzięki którym moglismy obdarować laureatów konkursu upominkami:

 • His Serene Highness Prince Jan Lubomirski – Lanckoroński, Fundacja Książąt Lubomirskich,
 •  Pan Piotr Michalik, fundator plecaków
 • Ognisko Polskie,
 • Restauracja Łowiczanka,
 • Restauracja Daquise,
 • Piekarnia The Polish Bakery,
 • Tygodnik „Tydzień Polski”
 • Autorka Krystyna Stevenson

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.


Wyniki konkursu „Portret Matki” 2018

Mamy przyjemność poinformować, że po długich obradach i naprawdę ciężkich decyzjach Nasze Jury wyselekcjonowało zwycięzców.

Pierwszy etap objął wyselekcjonowanie najlepszych 127 prac z ponad 600. Galeria konkursowa najlepszych 127 prac znajduje się na naszej oficjalnej stronie na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/pg/PMSLondyn/photos/?tab=album&album_id=1735251416588194
Galeria prac konkursowych również będzie miała miejsce na żywo w Sali Malinowej (POSK, II piętro) w sobotę 7 lipca 2018 roku od godziny 16.00. Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzinami, przyjaciółmi i nauczycielami na uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i obejrzenie finałowej galerii prac konkursowych.

Wszystkie prace (ponad 600) będą dostępne do odebrania w dniu galerii finałowej.

Wyniki


Wierszowisko 2018 już za Nami!

     

     Wierszowisko 2018 jest już za Nami! Bardzo Nam brakuje tych ogromnych, kolorowych emocji – dlatego już planujemy nowe atrakcje na przyszłoroczne Wierszowisko! 🙂

Tematem tegorocznej, siódmej edycji Wierszowiska były zwierzaki!

Bociek, bociek leci! Dalej, żywo, dzieci!” Rymy i strofy o kotkach i pieskach, i żabce, i żuczku, a nawet o bocianie, co przemierza świat. Wiersze o zwierzątkach z mojego podwórka i z wielkiego świata.

     Polskia Macierz Szkolna w Londynie bardzo chciałaby podziękować wszystkim zgłoszonym i zakwalifikowanym do udziału w konkursie szkołom. Wiemy, że niektórzy z Państwa jechali do Nas z daleka, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy bawić się w tak cudownym gronie młodych, zdolnych Polaków. Tegoroczny poziom uczestników był bardzo wysoki i wyrównany! Proszę Nam wierzyć – Nasze międzynarodowe, doświadczone Jury miało czasami ogromny problem z wyłonieniem tych „najlepszych”, choć dla Nas – wszystkie dzieci są niepowtarzalne i najlepsze! 🙂

Dziękujemy również Naszym niesamowitym Jurorom, którzy staneli przed naprawdę trudnym wyzwaniem w tym roku.
W gronie Jury zasiedli:

Pani Agnieszka Lońska – prezes Polskiego Forum Szkoł w Holandii, organizacji, która zapoczątkowała ideę Wierszowiska.

Pani Barbara Wojda –  prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, gdzie mamy nadzieję, że Wierszowisko zawędruje również w tamte strony.

Pani Danuta Lemoyne – prezes Polskiej Macierzy Szkolnej we Francji, najmłodszej –rocznej-  Macierzy i mamy nadzieję, że tez złapie bakcyla Wierszowiska.

Pani Małgorzata Lasocka, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnejj w Londynie i wieloletnia dyrektorka szkoły im. Marii Curie Skłodowskiej w Londynie. To właśnie Pani Małgosia przywiozła Wierszowisko do GB.

Pani Renata Chmielewska – doświadczona aktora teatralna, która gościła na Naszym Wierszowisku już po raz piąty I dzielnie pełniła funkcję Przewdoniczącego Jury – dziękujemy!

Konsul Jerzy Uklański – konsul do spraw polonijnych.

Pan Marcin Marchelski – Dyrektor Programowy Radio Star – Twoje Radio na Wyspach.

Bardzo dziękujemy szkole, bez której tegoroczne Wierszowisko nie udałoby się. Polska Szkoła Sobotnia Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Ealing (Londyn) dołożyła ogromnych starań aby Nasi uczestnicy oraz widownia mogli spędzić razem radosny, bezpieczny, pełen pozytywnych emocji dzień. Kiedy inni się bawili – ponad 20 wolontariuszy (nauczyciele i nawet rodzic!) z Polskiej Szkoły Sobotniej Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki, Ealing, angażowało się w sprawną organizację całej imprezy.

Bardzo dziękujemy również Naszym sponsorom: Ambasadzie RP (projekt był współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej), gminie Hammersmith & Fulham,
oraz Naszym sponsorom prywatnym:

– kancelarii Optimal Solicitors (kancelaria regularnie angażuje się w sprawy polonijne, z chęcią wspiera wszelkie imprezy, na których szansę występu mają dzieci!).Jako Polska Macierz Szkolna doceniamy inicjatywy Naszych rodaków, którzy czynnie wspierają polską oświatę. Szczególne podziękowania w tym roku szkolnym należą się pierwszej polskiej kancelarii prawnej działającej na terenie całej Wielkiej Brytanii – Optimal Solicitors. Kancelaria  przez cały ubiegły rok szkolny wspierała wiele polskich szkół pomagając im finansowo w organizacji szkolnych imprez, wydarzeń międzyszkolnych, festiwali czy konkursów. Podsumowaniem ich działalności było tegoroczne Wierszowisko organizowane przez Nas, Macierz Szkolną, na którym pojawili się jako sponsorzy. Mamy nadzieję, iż przykład kancelarii Optimal Solicitors stanie się inspiracją dla innych, którym na sercu leży dobro polskiej oświaty w Wielkiej Brytanii.

https://optimalsolicitors.com/pl

grupie FerPay.com – przelewy bez granic – Platforma Przelewów Międzynarodowych,

– piekarni POLISH VILLAGE BREAD, której świeże, wielosmakowe drożdżówki rozeszły się w mgnieniu oka!

Dziękujemy również naszemu patronowi medialnemu: Radio Star – Twoje Radio na Wyspach.

W tym roku ugościliśmy w Teatrze POSK-u 260 uczestników z 41 szkół i mamy nadzieję uzyskać podobny wynik za rok.
Zapraszamy na fotorelację:

facebook https://www.facebook.com/PMSLondyn/

twitter https://twitter.com/PolskaMacierz?lang=en

 

W załączonym pliku znajdą Państwo listę zwycięzców oraz wyróżnionych,
którym jeszcze raz pragniemy serdecznie pogratulować!

 

Już tęsknimy i mamy nadzieję – do zobaczenia za rok również w tak wspaniałym gronie !

 


„Wierszowisko” 2018 tuż tuż!

Pełną parą trwają przygotowania do VII Edycji Festiwalu Poezji Polskiej dla Dzieci i Młodzieży „Wierszowisko”, które odbędzie się juz w tę niedzielę.

Przez ostatnie 3 lata, organizacją i prowadzeniem „Wierszowiska” zajmowala sie p. Marzena Kłonowska-Hatzaras, w tym roku natomiast organizuje je po raz pierwszy p. Aleksandra Chabrowska. Prosimy więc o przygotowanie się na wiele nowych i ciekawych pomysłów, które urozmaicą przebieg „Wierszowiska”. Również w tym roku wystepuje rekordowa liczba polskich szkół sobotnich. Na scenie Teatralnej POSKu wystąpi aż 260 dzieci z 41 szkół. Możemy więc powiedziec, że tegoroczna edycja „Wierszowiska” będzie wyjątkowa. Bardzo nas cieszy, że z roku na rok nasz kolorowy, wesoły i pełen emocji konkurs cieszy się coraz większą popularnością.

   p.Aleksandra Chabrowska i p.Maja Sabatowska z afiszem
„Wierszowiska” przed Księgarnią PMS.

W tym roku, występy dzieci oceniać będzie międzynarodowe Jury. Przyjechali do nas między innymi przedstawiciele Polskiej Macierzy Szkolnej z Francji, Belgii oraz Forum Polskich Szkół w Holandii. Nie zabraknie również uznanych osobistości z Wielkiej Brytanii.

Jury:
Agnieszka Lońska – Forum Polskich Szkół w Holandii
Barbara Wojda – Polska Macierz Szkolna w Belgii
Danuta Lemoyne – Polska Macierz Szkolna we Francji
Małgorzata Lasocka – Polska Macierz Szkolna w Wielkej Brytanii
Jerzy Uklański – Konsul do Spraw Polonijnych, Wielka Brytania
Marcin Marchelski – Dyrektor Programowy Radio Star – Twoje Radio na Wyspach

Z tego miejsca chcielibysmy podziękować Jurorom, przed którymi stoi niełatwe zadanie – ocenianie występów i wyłonienie tych najlepszych, a ilośc talentów będzie ogromna.
Również dziękujemy Polskiej Szkole Sobotniej im.Tadeusza Kościuszki, która pomaga w tym roku przy przygotowaniach do „Wierszowiska” oraz wszystkim wspaniałym wolontariuszom.
Dziękujemy rownież naszym sponsorom, bez których organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa:

 • Ambasada RP w Londynie
 • London Borough of Hammersmith&Fulham
 • Optimal Solicitors
 • FerPay.com
 • Polish Village Bread

…oraz naszemu patronowi medialnemu Radio Star – Twoje Radio na Wyspach.

Już nie możemy się doczekać występów wszystkich zdolnych dzieci, u których podziwiamy odwagę oraz entuzjazm! Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy będą chcieli obejrzeć „Wierszowisko” 2018 na żywo do sali Teatralnej POSKu w niedzielę (24.06). Start godzina 10:00, a przewidywany koniec programu konkursu to godzina 19:00.

Plakat "Wierszowisko" 2018

Konkurs „Portret Matki” 2018

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Polska Macierz Szkolna organizuje konkurs artystyczny pod nazwą „Portret Matki” .

Tematyka konkursu ma podkreślić witalną rolę Matki w pielęgnowaniu języka polskiego podczas 123 lat Zaborów. Dziękujemy obecnym Matkom za kontynuowanie tej trudnej, lecz chlubnej pracy wśród rodzin i społeczności polskiej poza granicami kraju.

16/06/18 – termin nadsylania prac ( data stempla pocztowego)

28/06/18 – ogłoszenie wyniku konkursu – email do polskich szkól wysłany przez PMS

07/07/18 – wręczenie nagród  i otwarcie wystawy nadesłanych prac w sali Malinowej POSK o godzinie 16.00

REGULAMIN

1)      Prace powinny być formatu A4
2)      Technika dowolna
3)      Krótka dedykacja dla Matki w jezyku polskim powinna byc umieszczona na dole Portretu.
4)      Praca powinna byc podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podany powinien byc wiek dziecka .
5)      Na odwrocie powinna byc nazwa polskiej szkoly sobotniej w celu latwego kontaktu z lauratami.

Prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych:

5-8 lat
9-12 lat
13+

Prace powinny być przesłane na adres :

Polska Macierz Szkolna 238/246 King Street, London W6 0RF

W skład Jury wchodzą m.in. przedstawiciele Polskiej Macierzy Szkolnej, Fundacji „Renesans Portretu”, Akademii Sztuk Pięknych z Polski, Zrzeszenia Polskich Artystów, Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego i inni.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Prace nie spełniające podanych wyżej wymogów nie będą oceniane.

Prace mogą być odebrane po zakończeniu wystawy, jednak nie będą zwracane pocztą.

 

Do wygrania wiele bardzo atrakcyjnych nagród.

Portret Matki Plakat
kliknij tutaj dla powiększenia plakatu.

Page 1 of 16Strona 1 z 1612345...10...Last »