Egzaminy A-Level

Egzaminy A-Level odpowiadają poziomowi polskiej matury.  Dla wielu uczniów w Anglii jest to koniec edukacji i od uzyskanych na tym egzaminie stopni zależą w dużym stopniu perspektywy uzyskania pracy lub dostania się na wyższe studia.  Egzaminy odbywają się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK), w londyńskiej dzielnicy Hammersmith. Egzaminy odbywają się zgodnie z wytycznymi i regulacjami AQA (awarding body) oraz JCQ.


Wyniki egzaminów GCSE oraz Alevel 2019

Data wyników egzaminu Alevel to 15 sierpnia.
Data wyników egzaminu GCSE to 22 sierpnia.

Odbiór wyników

Studenci mają możliwość odbioru wyników osobiście (z dokumentem potwierdzającym tożsamość) od godziny 8.30 rano w dniu wyników.
Dodatkowo, wyniki dla każdego studenta zostaną wysłane pocztą na adres podany w aplikacji (pierwszą klasą).

Co jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanego wyniku?

W takiej sytuacji przysługują Tobie pewne możliwości. Więcej na stronie komisji egzamonacyjnej: AQA.


Egzaminy 2019

W celu zgłoszenia aplikacji wymagane jest wypełnienie formularza, który można pobrać z niniejszej strony oraz wniesienie stosownej opłaty. Wszystkie szczegóły wraz z wysokością opłaty podane są na formularzu zgłoszeniowym. Formularze należy przesłać pocztą lub przynieść do biura PMS. Opłaty należy dokonać przelewem bankowym, czekiem lub gotówką w biurze.

 

Prosimy zwrócić uwagę wypełniająć formularz: AS lub/oraz A2.

 

Formularze aplikacyjne dla kandydatów:

  • formularz zgłoszeniowy AS_2019
  • formularz zgłoszeniowy A2_2019
Ważne informacje dla kandydatów, zgodne z regulacjami JCQ.
Bardzo prosimy o zaznajomienie się z nimi !
Informacje dla kandydatów przystępujących do egzaminu w Centrum nr 10157: 

Nowe specyfikacje egzaminu AS i A2  Level 2014: 


Sesja egzaminacyjna 2019 – na co warto zwrócić uwagę składając aplikację?

 

Przed złożeniem aplikacji bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który stanowi integralną część aplikacji. Prosimy również o zapoznanie się z Informacjami dla Kandydatów opublikowanymi przez JCQ oraz Polityką Prywatności Centrum. Egzamin A-Level z języka polskiego jest przeprowadzany tylko raz w roku, daty poszczególnych egzaminów wyznaczane są przez AQA i nie ulegają zmianom.

 

W sesji egzaminacyjnej 2019 egzaminy odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 22 maja 2019 o godz. 9.00  AS LEVEL EXAM (PLSH1) 2 h 30 min
  • 5 czerwca 2019 o godz. 9.00 A2 LEVEL EXAM (PLSH 2) 3 h

 

Bardzo prosimy upewnić się, czy powyżej podane terminy nie kolidują z innymi zdawanymi egzaminami, bądź innymi zobowiązaniami. Centrum Egzaminacyjne PMS nie zapewnia transferów, nie istnieje także możliwość modyfikacji dat lub godzin odbywania się egzaminów.

Z powodu ograniczonych możliwości lokalowo – administracyjnych Centrum Egzaminacyjnego PMS nie może zapewnić szczególnych wymagań kandydatów/special access arrangements. W przypadku konieczności spełnienia szczególnych wymagań polecamy aplikację kierować do szkoły/ instytucji, w której kandydat pobiera edukację.

Prosimy o dokładne, wyraźne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, szczególnie uzupełnienie informacji dotyczącej UCI number. Pomyłki w aplikacji bądź niewyraźnie lub niedokładnie wypełniana aplikacja może powodować dodatkową opłatę. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Korespondencja z kandydatami, włącznie z przekazaniem wyników oraz certyfikatów, odbywa się drogą pocztową, dlatego prosimy o aktualizowanie danych adresowych bezzwłocznie, przesyłając pisemną informację do biura centrum.

 

Aplikacje należy składać do 15 lutego 2019. 

Po tej dacie nadal można złożyć formularz zgłoszeniowy jednak obowiązuje wyższa opłata. Więcej informacji na formularzu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o emailowy kontakt z Centrum Egzaminacyjnym.

 

Zapraszamy do złożenia aplikacji i życzymy powodzenia na egzaminie!

 

Centrum Otwarte

Poniedziałek 8.30 - 15.30
Wtorek 8.30 - 15.30
Środa 8.30 - 15.30
Czwartek 8.30 - 15.30
Piątek 8.30 - 15.30
Powrót do góry Back to top