Egzaminy A-Level

Egzaminy A-Level odpowiadają poziomowi polskiej matury.  Dla wielu uczniów w Anglii jest to koniec edukacji i od uzyskanych na tym egzaminie stopni zależą w dużym stopniu perspektywy uzyskania pracy lub dostania się na wyższe studia.  Egzaminy odbywają się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK), w londyńskiej dzielnicy Hammersmith.


Wyniki egzaminów A – level Polish 2017

Wyniki egzaminu GCE z języka polskiego 2017 zostaną ogłoszone 17 sierpnia 2017 r. Informacja z wynikami zostanie przesłana do kandydatów pocztą wraz z listem dotyczącym procedur poegzaminacyjnych.

Informacja o wynikach nie będzie udzielana telefonicznie, czy też emailowo.


Egzaminy 2017

W celu zgłoszenia aplikacji wymagane jest wypełnienie formularza, który można pobrać poniżej oraz wniesienie stosownej opłaty.  Wszystkie szczegóły wraz z wysokością opłaty podane są na formularzu zgłoszeniowym.

Informacje i formularze dla kandydatów:

  • 2017 AS Application Form – przyjmowanie aplikacji została zakończone
  • 2017 A2 Application Form – przyjmowanie aplikacji zostałą zakończone
  • 2017 Application Rules

Nowe specyfikacje egzaminu AS i A2  Level 2014: 

Sesja egzaminacyjna 2017 – na co warto zwrócić uwagę składając aplikację?

Przed złożeniem aplikacji bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który stanowi integralną część aplikacji. Egzamin A-Level z języka polskiego jest przeprowadzany tylko raz w roku, daty poszczególnych egzaminów wyznaczane są przez AQA i nie ulegają zmianom.

W sesji egzaminacyjnej 2017 egzaminy odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 24 maja 2017 o godz. 9.00  AS LEVEL EXAM (PLSH1)
  • 7 czerwca 2017 o godz. 9.00 A2 LEVEL EXAM (PLSH 2) 

Bardzo prosimy upewnić się, czy powyżej podane terminy nie kolidują z innymi zdawanymi egzaminami, bądź innymi zobowiązaniami. Centrum Egzaminacyjne PMS nie zapewnia transferów, nie istnieje także możliwość modyfikacji dat lub godzin odbywania się egzaminów.

Z powodu ograniczonych możliwości lokalowo – administracyjnych Centrum Egzaminacyjnego PMS nie może zapewnić szczególnych wymagań kandydatów/special access arrangements. W przypadku konieczności spełnienia szczególnych wymagań polecamy aplikację kierować do szkoły/ instytucji, w której kandydat pobiera edukację.

Prosimy o dokładne, wyraźne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, szczególnie uzupełnienie informacji dotyczącej UCI number. Pomyłki w aplikacji bądź niewyraźnie lub niedokładnie wypełniana aplikacja może powodować dodatkową opłatę. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Korespondencja z kandydatami, włącznie z przekazaniem wyników oraz certyfikatów, odbywa się drogą pocztową, dlatego prosimy o aktualizowanie danych adresowych bezzwłocznie, przesyłając pisemną informację do biura centrum.

Aplikacje należy składać do 14 lutego 2017. Po tej dacie nadal można złożyć formularz zgłoszeniowy jednak obowiązuje wyższa opłata. Więcej informacji na formularzu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Egzaminacyjnym.

Zapraszamy do złożenia aplikacji i życzymy powodzenia na egzaminie!

 

 

Centrum Otwarte

Poniedziałek 10 - 16
Wtorek 10 - 16
Środa 10 - 16
Powrót do góry Back to top