Egzaminy GCSE

Egzaminy GCSE (General Certificate of Secondary Education) z języka polskiego są angielskin odpowiednikiem egzaminów poziomu gimnazjalnego.  Egzaminy, przeprowadzane przez angielski inspektorat AQA (awarding body), odbywają się co roku w letniej sesji egzaminacyjnej (maj – czerwiec).  Egzaminy mają miejsce w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK), w londyńskiej dzielnicy Hammersmith. Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z reugułami i wymaganiami the JCQ.


Wyniki egzaminów GCSE oraz Alevel 2019

Data wyników egzaminu Alevel to 15 sierpnia.
Data wyników egzaminu GCSE to 22 sierpnia.

Odbiór wyników

Studenci mają możliwość odbioru wyników osobiście (z dokumentem potwierdzającym tożsamość) od godziny 8.30 rano w dniu wyników.
Dodatkowo, wyniki dla każdego studenta zostaną wysłane pocztą na adres podany w aplikacji (pierwszą klasą).

Co jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanego wyniku?

W takiej sytuacji przysługują Tobie pewne możliwości. Więcej na stronie komisji egzamonacyjnej: AQA.


Egzaminy 2019

W celu zgłoszenia aplikacji wymagane jest wypełnienie formularza, który można pobrać z niniejszej strony oraz wniesienie stosownej opłaty. Wszystkie szczegóły wraz z wysokością opłaty podane są na formularzu zgłoszeniowym. Formularze należy przesłać pocztą lub przynieść do biura PMS. Opłaty należy dokonać przelewem bankowym, czekiem lub gotówką w biurze.

 

Prosimy zwrócić uwagę wypełniająć formularz: Foundation TIER lub HIGHER TIER

 

Formularze aplikacyjne dla kandydatów:

  • FOUNDATION TIER GCSE_2019
  • HIGHER TIER GCSE_2019
Ważne informacje dla kandydatów, zgodne z regulacjami JCQ.
Bardzo prosimy o zaznajomienie się z nimi !
Informacje dla kandydatów przystępujących do egzaminu w Centrum nr 10157: 
Aktualna specyfikacja egzaminu GCSE:

Egzamin GCSE z języka polskiego 2019 –  na co warto zwrócić uwagę składając aplikację?

Przed złożeniem aplikacji bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który stanowi integralną część aplikacji. Prosimy również o zapoznanie się z Informacjami dla Kandydatów opublikowanymi przez JCQ oraz Polityką Prywatności Centrum. Egzamin GCSE z języka polskiego jest przeprowadzany tylko raz w roku, daty poszczególnych komponentów egzaminu wyznaczane są przez AQA i nie ulegają zmianom.

W sesji egzaminacyjnej 2019 egzaminy odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 27 kwietnia 2019– komponent: egzamin ustny/Speaking – egzamin trwa ok 15 minut – dokładna godzina egzaminu zostanie sprecyzowana indywidualnie w korespondencji z kandydatami
  • 12 czerwca 2019 godz. 13.00– komponent: rozumienie ze słuchu/Listening  (czas trwania egzaminu:poziom foundation 35 min, poziom higher 45 minut) + komponent: rozumienie tekstu czytanego/Reading (czas trwania dla poziomu foundation 45 min, dla poziomu higher 1 godzina)
  • 19 czerwca 2019 godz. 9.00 –komponent: pisanie/Writing (czas trwania dla poziomu foundation 1 godzina, czas trwania dla poziomu higher 1 godzina i 15 minut)

Egzamin ustny organizowany jest w terminie do 20 maja 2019 – dokładną datę ustala każde centrum egzaminacyjne indywidualnie.

Bardzo prosimy upewnić się, czy powyżej podane terminy nie kolidują z innymi zdawanymi egzaminami, bądź innymi zobowiązaniami. Centrum Egzaminacyjne PMS nie zapewnia transferów, nie istnieje także możliwość modyfikacji dat lub godzin odbywania się egzaminów.

Z powodu ograniczonych możliwości lokalowo – administracyjnych Centrum Egzaminacyjnego PMS nie zapewnia szczególnych wymagań kandydatów/special access arrangements. W przypadku konieczności spełnienia szczególnych wymagań polecamy aplikację kierować do szkoły/ instytucji, w której kandydat pobiera edukację.

Prosimy o dokładne, wyraźne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, szczególnie uzupełnienie informacji dotyczącej numeru identyfikacji kandydata/UCI number. Pomyłki w aplikacji bądź niewyraźnie lub niedokładnie wypełniona aplikacja może powodować dodatkową opłatę. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Korespondencja z kandydatami włącznie z przekazaniem wyników oraz certyfikatów, odbywa się drogą pocztową, dlatego prosimy o aktualizowanie danych adresowych bezzwłocznie, przesyłając pisemną informację do biura centrum.

Aplikacje należy składać do 15 lutego 2019. 

Po tej dacie nadal można złożyć formularz zgłoszeniowy, jednak obowiązuje wyższa opłata.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt emailowy z Centrum Egzaminacyjnym.

 

Zapraszamy do złożenia aplikacji i życzymy powodzenia na egzaminie!

 

Centrum Otwarte

Poniedziałek 8.30 - 15.30
Wtorek 8.30 - 15.30
Środa 8.30 - 15.30
Czwartek 8.30 - 15.30
Piątek 8.30 - 15.30
Powrót do góry Back to top