Egzaminy GCSE

Egzaminy GCSE (General Certificate of Secondary Education) z języka polskiego są angielskin odpowiednikiem egzaminów poziomu gimnazjalnego.  Egzaminy, przeprowadzane przez angielski inspektorat AQA,odbywają się co roku w letniej sesji egzaminacyjnej (maj – czerwiec).  Egzaminy mają miejsce w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK), w londyńskiej dzielnicy Hammersmith.


Egzaminy 2018

W celu zgłoszenia aplikacji wymagane jest wypełnienie formularza, który można pobrać z niniejszej strony oraz wniesienie stosownej opłaty. Wszystkie szczegóły wraz z wysokością opłaty podane są na formularzu zgłoszeniowym.

Informacje i formularze dla kandydatów

Nabór aplikacji na egzamin GCSE Polish 2018 został zakończony z powodu ograniczonej liczby miejsc w sali egzaminacyjnej. 

Aktualna specyfikacja egzaminu GCSE 

Egzamin GCSE z języka polskiego 2018 –  na co warto zwrócić uwagę składając aplikację?

Przed złożeniem aplikacji bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który stanowi integralną część aplikacji. Egzamin GCSE z języka polskiego jest przeprowadzany tylko raz w roku, daty poszczególnych komponentów egzaminu wyznaczane są przez AQA i nie ulegają zmianom.

W sesji egzaminacyjnej 2018 egzaminy odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 21 kwietnia 2018– komponent: egzamin ustny – egzamin trwa ok 15 minut – dokładna godzina egzaminu zostanie sprecyzowana indywidualnie w korespondencji z kandydatami
  • 15 czerwca 2018 godz. 13.00– komponent: rozumienie ze słuchu/Listening  (czas trwania egzaminu 50 minut)
  • 20 czerwca 2018 godz. 9.00 –komponenty: pisanie/ Writing  oraz rozumienie tekstu czytanego /Reading czas trwania egzaminu: 1 godz. – Writing oraz 1 godz. – Reading

Egzamin ustny organizowany jest w terminie do 15 maja 2018 – dokładną datę ustala każde centrum egzaminacyjne indywidualnie.

Bardzo prosimy upewnić się, czy powyżej podane terminy nie kolidują z innymi zdawanymi egzaminami, bądź innymi zobowiązaniami. Centrum Egzaminacyjne PMS nie zapewnia transferów, nie istnieje także możliwość modyfikacji dat lub godzin odbywania się egzaminów.

Z powodu ograniczonych możliwości lokalowo – administracyjnych Centrum Egzaminacyjnego PMS nie zapewnia szczególnych wymagań kandydatów/special access arrangements. W przypadku konieczności spełnienia szczególnych wymagań polecamy aplikację kierować do szkoły/ instytucji, w której kandydat pobiera edukację.

Prosimy o dokładne, wyraźne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, szczególnie uzupełnienie informacji dotyczącej numeru identyfikacji kandydata/UCI number. Pomyłki w aplikacji bądź niewyraźnie lub niedokładnie wypełniona aplikacja może powodować dodatkową opłatę. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Korespondencja z kandydatami włącznie z przekazaniem wyników oraz certyfikatów, odbywa się drogą pocztową, dlatego prosimy o aktualizowanie danych adresowych bezzwłocznie, przesyłając pisemną informację do biura centrum.

Aplikacje należy składać do 14 lutego 2018. Po tej dacie nadal można złożyć formularz zgłoszeniowy, jednak obowiązuje wyższa opłata.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Egzaminacyjnym.

Zapraszamy do złożenia aplikacji i życzymy powodzenia na egzaminie!

 

Centrum Otwarte

Poniedziałek 10 - 16
Wtorek 10 - 16
Środa 10 - 16
Powrót do góry Back to top