Egzaminy GCSE

Egzaminy GCSE (General Certificate of Secondary Education) z języka polskiego są angielskin odpowiednikiem egzaminów poziomu gimnazjalnego.  Egzaminy, przeprowadzane przez angielski inspektorat AQA (awarding body), odbywają się co roku w letniej sesji egzaminacyjnej (maj – czerwiec).  Egzaminy mają miejsce w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK), w londyńskiej dzielnicy Hammersmith. Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z reugułami i wymaganiami the JCQ.


Egzaminy 2019

W celu zgłoszenia aplikacji wymagane jest wypełnienie formularza, który można pobrać z niniejszej strony oraz wniesienie stosownej opłaty. Wszystkie szczegóły wraz z wysokością opłaty podane są na formularzu zgłoszeniowym. Formularze należy przesłać pocztą lub przynieść do biura PMS. Opłaty należy dokonać przelewem bankowym, czekiem lub gotówką w biurze.

 

Prosimy zwrócić uwagę wypełniająć formularz: Foundation TIER lub HIGHER TIER

 

Formularze aplikacyjne dla kandydatów:

  • FOUNDATION TIER GCSE_2019
  • HIGHER TIER GCSE_2019
Ważne informacje dla kandydatów, zgodne z regulacjami JCQ.
Bardzo prosimy o zaznajomienie się z nimi !
Informacje dla kandydatów przystępujących do egzaminu w Centrum nr 10157: 
Aktualna specyfikacja egzaminu GCSE:

Egzamin GCSE z języka polskiego 2019 –  na co warto zwrócić uwagę składając aplikację?

Przed złożeniem aplikacji bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który stanowi integralną część aplikacji. Prosimy również o zapoznanie się z Informacjami dla Kandydatów opublikowanymi przez JCQ oraz Polityką Prywatności Centrum. Egzamin GCSE z języka polskiego jest przeprowadzany tylko raz w roku, daty poszczególnych komponentów egzaminu wyznaczane są przez AQA i nie ulegają zmianom.

W sesji egzaminacyjnej 2019 egzaminy odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 27 kwietnia 2019– komponent: egzamin ustny/Speaking – egzamin trwa ok 15 minut – dokładna godzina egzaminu zostanie sprecyzowana indywidualnie w korespondencji z kandydatami
  • 12 czerwca 2019 godz. 13.00– komponent: rozumienie ze słuchu/Listening  (czas trwania egzaminu:poziom foundation 35 min, poziom higher 45 minut) + komponent: rozumienie tekstu czytanego/Reading (czas trwania dla poziomu foundation 45 min, dla poziomu higher 1 godzina)
  • 19 czerwca 2019 godz. 9.00 –komponent: pisanie/Writing (czas trwania dla poziomu foundation 1 godzina, czas trwania dla poziomu higher 1 godzina i 15 minut)

Egzamin ustny organizowany jest w terminie do 20 maja 2019 – dokładną datę ustala każde centrum egzaminacyjne indywidualnie.

Bardzo prosimy upewnić się, czy powyżej podane terminy nie kolidują z innymi zdawanymi egzaminami, bądź innymi zobowiązaniami. Centrum Egzaminacyjne PMS nie zapewnia transferów, nie istnieje także możliwość modyfikacji dat lub godzin odbywania się egzaminów.

Z powodu ograniczonych możliwości lokalowo – administracyjnych Centrum Egzaminacyjnego PMS nie zapewnia szczególnych wymagań kandydatów/special access arrangements. W przypadku konieczności spełnienia szczególnych wymagań polecamy aplikację kierować do szkoły/ instytucji, w której kandydat pobiera edukację.

Prosimy o dokładne, wyraźne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, szczególnie uzupełnienie informacji dotyczącej numeru identyfikacji kandydata/UCI number. Pomyłki w aplikacji bądź niewyraźnie lub niedokładnie wypełniona aplikacja może powodować dodatkową opłatę. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Korespondencja z kandydatami włącznie z przekazaniem wyników oraz certyfikatów, odbywa się drogą pocztową, dlatego prosimy o aktualizowanie danych adresowych bezzwłocznie, przesyłając pisemną informację do biura centrum.

Aplikacje należy składać do 15 lutego 2019. 

Po tej dacie nadal można złożyć formularz zgłoszeniowy, jednak obowiązuje wyższa opłata.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt emailowy z Centrum Egzaminacyjnym.

 

Zapraszamy do złożenia aplikacji i życzymy powodzenia na egzaminie!

 

Centrum Otwarte

Poniedziałek 8.30 - 15.30
Wtorek 8.30 - 15.30
Środa 8.30 - 15.30
Czwartek 8.30 - 15.30
Piątek 8.30 - 15.30
Powrót do góry Back to top