Formy prawne możliwe dla polskich szkół sobotnich – film szkoleniowy

Z wielką radością prezentujemy nowe źródło wiedzy o formach prawnych możliwych dla polskich szkół sobotnich w postaci szkolenia video wyprodukowanego na zlecenie Polskiej Macierzy Szkolnej z myślą o wszystkich zaangażowanych w prowadzenie polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii bądź myślacych o założeniu takich placówek w przyszłości.

Polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii należą do tzw. „trzeciego sektora”, a więc sektora organizacji non-profit. Jest kilka możliwych form prawnych, które organizacje te mogą przyjąć. Każda z form wiąże się z określonym zakresem odpwiedzialności, jak również charakteryzuje określonymi cechami; wszystko to należy wziąć pod uwagę przygotowując się do założenia nowej szkoły lub też zastanawiając się nad strukturą prawną szkoły, którą już prowadzimy.

Prezentowany materiał video w sposób przystępny omawia powyższe zagadnienia.

Polska Macierz Szkolna składa serdeczne podziękowania Mec. Agacie Dmoch za inicjatywę, przygotowanie materiału i udział w produkcji filmu oraz Ambasadzie RP w Londynie za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwa była produkcja nagrania.