Informacja o otrzymanym w 2018 r. wsparciu finansowym ze środków Kancelarii Senatu RP

W roku 2018 Polska Macierz Szkolna otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

W ramach zleconego Stowarzyszeniu przez Kancelarię Senatu projektu „Wzmacnianie struktury organizacji oświatowych współrealizujących programy edukacyjne w krajach zamieszkania” Polska Macierz Szkolna otrzymała:

Dofinansowanie utrzymania struktury PMS:

  • Koszty osobowe pracowników biura PMS.
  • Koszty wydawnicze (Dziatwa i Razem Młodzi Przyjaciele”)