Informacja o wsparciu finansowym od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu

W roku 2019 Polska Macierz Szkolna otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Polska Macierz Szkolna otrzymała pomoc w sfinansowaniu poniższych kosztów:

  • Koszty osobowe pracowników biura PMS.
  • Koszty programowe w zakresie organizacji szkoleń dla nauczycieli oraz wydarzen dla uczniów polskich szkół sobotnich