Konkurs „Portret Matki” 2018

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Polska Macierz Szkolna organizuje konkurs artystyczny pod nazwą „Portret Matki” .

Tematyka konkursu ma podkreślić witalną rolę Matki w pielęgnowaniu języka polskiego podczas 123 lat Zaborów. Dziękujemy obecnym Matkom za kontynuowanie tej trudnej, lecz chlubnej pracy wśród rodzin i społeczności polskiej poza granicami kraju.

16/06/18 – termin nadsylania prac ( data stempla pocztowego)

28/06/18 – ogłoszenie wyniku konkursu – email do polskich szkól wysłany przez PMS

07/07/18 – wręczenie nagród  i otwarcie wystawy nadesłanych prac w sali Malinowej POSK o godzinie 16.00

REGULAMIN

1)      Prace powinny być formatu A4
2)      Technika dowolna
3)      Krótka dedykacja dla Matki w jezyku polskim powinna byc umieszczona na dole Portretu.
4)      Praca powinna byc podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podany powinien byc wiek dziecka .
5)      Na odwrocie powinna byc nazwa polskiej szkoly sobotniej w celu latwego kontaktu z lauratami.

Prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych:

5-8 lat
9-12 lat
13+

Prace powinny być przesłane na adres :

Polska Macierz Szkolna 238/246 King Street, London W6 0RF

W skład Jury wchodzą m.in. przedstawiciele Polskiej Macierzy Szkolnej, Fundacji „Renesans Portretu”, Akademii Sztuk Pięknych z Polski, Zrzeszenia Polskich Artystów, Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego i inni.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Prace nie spełniające podanych wyżej wymogów nie będą oceniane.

Prace mogą być odebrane po zakończeniu wystawy, jednak nie będą zwracane pocztą.

 

Do wygrania wiele bardzo atrakcyjnych nagród.

Portret Matki Plakat
kliknij tutaj dla powiększenia plakatu.