Zastrzeżenie Prawne

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje ogólne i choć Polska Macierz Szkolna dokłada wszelkich wysiłków, aby zawartość strony była właściwa i aktualna, nie udzielamy gwarancji, wyrażonych wprost lub pośrednio, za dokładność i kompletność informacji, a tym samym informujemy, że nie należy polegać wyłącznie na treściach umieszczonych na tej stronie internetowej. Użytkownicy powinni zawsze zasięgnąć odpowiedniej porady prawnej u odpowiednio wykwalifikowanego adwokata przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań.

Elementy zawartości tej strony nie powinny być interpretowane jako porady prawne lub profesjonalne i Polska Macierz Szkolna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakkolwiek powstałe, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z informacji zamieszczonej na tej stronie internetowej.

Powrót do góry Back to top