„Od A1 do C2” – szkolenie dla nauczycieli polonijnych na temat egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ‚Wspólnota Polska’ we współpracy z Polską Macierzą Szkolną organizuje cykl szkoleń pt. „Od A1 do C2″ – Akademia Biegłości Językowej”.

Celem szkolenia jest przeszkolenie nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą polskiego pochodzenia do przygotowania uczniów do zdawania egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego.

Szkolenia odbędą się w Londynie i obejmą 3 weekendy: 23-24 września 2017, 28-29 października 2017 oraz 18-19 listopada 2017. Szkolenia otwarte są dla wszystkich nauczycieli pracujących w polskich szkołach w Wielkiej Brytanii. Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Termin zapisów to 27.08.2017. Szkolenia sa bezpłatne, a ich fundatorem jest polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ, która  w latach  2000 r. -2011 r. była członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Szkolenie poprowadzą prof. Ewa Lipińska oraz dr Rafał Młyński.

Program Akademii obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zapoznanie się ze strukturą egzaminu i wymaganiami egzaminacyjnymi,
  • Symulacja testu. Omówienie rezultatów,
  • Gramatyka – techniki, ćwiczenia,
  • Słuchanie ze zrozumieniem,
  • Mówienie (w tym ćwiczenia słuchu fonetycznego i poprawnej wymowy),
  • Czytanie ze zrozumieniem,
  • Pisanie długich i krótkich form wypowiedzi,
  • Wskazówki dla kandydatów.

Zapisy: na stronie ODN SWP.

Zachęcamy do udziału!