PMS poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Biura – zastępstwo na okres urlopu macierzyńskiego

 

Polska Macierz Szkolna w Londynie

Organizacja charytatywna od 65 lat wspierająca polską edukację w Wielkiej Brytanii

poszukuje osoby na stanowisko

Kierownika Biura

 – zastępstwo na okres urlopu macierzyńskiego

Wymagania: 

 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne, komunikatywność) dokładność i zaangażowanie w pracę w dynamicznym zespole
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość obsługi Pakietu MS Office w środowisku Windows (szczególnie Word i Excel).
 • Orientacja w polonijnym środowisku oświatowym
 • Podstawowa znajomość zasad księgowości

Czas pracy: 35 godzin tygodniowo

Kontrakt na okres: marzec 2018 – maj 2019

Wynagrodzenie : £24 000 – 26 000 rocznie zależnie od kwalifikacji i doświadczenia

 Główne obowiązki osoby pełniącej stanowisko Kierownika Biura Polskiej Macierzy Szkolnej:

 1. Współpraca z Polskimi Szkolami Sobotnimi
 2. Organizacja oraz obecność na konferencjach, szkoleniach, konkursach, akademiiach i innych przedsięwzięciach prowadzonych przez PMS
 3. Odpowiadanie na listy, e-maile i udzielanie informacji telefonicznie
 4. Regularne uaktualnianie bazy danych o szkołach sobotnich
 5. Prowadzenie bieżącej księgowości, rozliczen finansowych i prowadzenie konta bankowego
 6. Uaktualnianie strony internetowej PMS
 7. Nadzór nad terminami oddawania do druku i dystrybucji czasopism PMS
 8. Planowanie i nadzorowanie pracy pozostałych pracowników biura
 9. Prowadzenie ewidencji obecności i urlopów pracowników biura
 10. Rozliczanie wynagrodzeń za prace zlecane pracownikom tymczasowym
 11. Współpraca z osobą prowadzącą Centrum Egzaminacyjne
 12. Utrzymywanie kontaktów z Ambasadą, Konsulatami, instytucjami w Polsce i organizacjami polonijnymi
 13. Odpowiedzialność za pracę przed Powiernikami PMS (składanie sprawozdania okresowego przed zebraniem Zarządu)
 14. Asystowanie Powiernikom PMS w sprawnym prowadzeniu spraw organizacji i realizacji jej celów statutowych

Sposób aplikacji:

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 11.02.2018 na adres email: m.niedzielska@polskamacierz.org.