„Portret Rodziny” – konkurs plastyczny dla dzieci z polskich szkół sobotnich

Z wielką radością ogłaszamy, że ruszamy z drugą edycją konkursu plastycznego, tym razem pod nazwą „Portret Rodziny”. Po wielkim sukcesie „Portretu Matki” mamy nadzieję, na jeszcze więcej prac naszej wspaniałej młodzieży polonijnej

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów polskich szkół sobotnich!

1. Prace powinny być formatu A4
2. Technika dowolna
3. Praca powinna trzymać się tematyki: moja rodzina
4. Na tyle pracy powinny znajdować się podane CZTERY czytelne informacje: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, SZKOŁA, KTÓRĄ DZIECKO REPREZENTUJE, ADRES KONTAKTOWY E-MAIL, oraz WIEK DZIECKA
5. Prace nadesłane po 05.04.2019 nie będą akceptowane. Decyduje data stempla pocztowego.

W tym roku prace dzieci oceniać będą:
Krystyna Olliffe – prezes Polskiej Macierzy Szkolnej
Barbara Hamilton – Fundacja Renesans Portretu
Marek Jakubowski – Związek Polskich Artystów
Elżbieta Chojak-Myśko – Związek Polskich Artystów
Bartłomiej Struzik – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Marta de Zuniga – Instytut Kultury Polskiej w Londynie
Mick Davies – Wiceprezydent The Royal Society of British Artists
Joanna Młudzińska – Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego
Richard Foster – Prezydent Royal Portrait Society

W razie pytan ptrosimy o kontakt na pms@polskamacierz.org