Praca w Polskiej Szkole Uzupełniającej

Specyfika pracy w Polskiej Szkole Uzupełniającej

Praca w charakterze nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej to praca dla ludzi z prawdziwą pasją! To praca dla osób mających szczery entuzjazm do zarażania młodych ludzi miłością i szacunkiem do języka i kultury Polski. Jest to praca dla osób kreatywnych, a także wytrwałych w poszukiwaniu metod nauczania w niejednokrotnie zróżnicowanych pod względem umiejętności grupach.

Polskie szkoły na terenie Wielkiej Brytanii są szkołami uzupełniającymi. Nauka w nich odbywa się raz w tygodniu, przez kilka godzin, zwykle w sobotę. Szkoły utrzymują się głównie ze składek wpłacanych przez rodziców.
W konsekwencji praca nauczyciela w szkole sobotniej jest więc pracą w małym wymiarze godzin, a zarobki są skromne, w wielu przypadkach mając raczej postać zwrotu kosztów, aniżeli płacy.
Część szkół przyjmuje swych nauczycieli jako wolontariuszy.

Z zapytaniem, jak wygląda to w danej szkole, należy zwrócić się bezpośrednio do dyrekcji szkoły.
Warunkiem niezbednym do podjęcia pracy nauczyciela w PSS jest dobra znajomość języka angielskiego, ze względu na fakt, że uczniowie nierzadko posługują się językiem angielskim sprawniej niż polskim. W niektórych sytuacjach praca ta staje sie nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Jeżeli spełniają Państwo wymienione wyżej oczekiwania i są zainteresowani pracą w polskiej Szkole Sobotniej, zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wakatami.

Powrót do góry Back to top