Pomoc psychologa i logopedy

Specjaliści wspierający kadrę nauczycielską i rodziców w polskich szkołach sobotnich

Ostatni spis powszechny w Anglii z 2011 roku wykazał, że Polacy są drugą pod względem liczebności grupą obcokrajowców w Anglii i Wali, a język polski jest najczęściej używanym językiem po języku angielskim w Wielkiej Brytanii. W konsekwencji, w ciągu kilku ostatnich lat liczba Polskich Szkół Sobotnich zaczęła gwałtownie wzrastać.

Coraz większe zapotrzebowanie na dodatkową naukę języka polskiego, rosnąca liczba placówek oraz ich zmieniająca się rola sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie nie tylko na nauczycieli, ale i specjalistów z dziedzin wspierających edukację i prawidłowy rozwój dzieci, jak psychologia i logopedia.

Migracja, wielokulturowość, tożsamość

W Polskich Szkołach Sobotnich w Anglii często można zaobserwować sytuacje, gdy w jednej klasie spotykają się uczniowie o różnym poziomie znajomości języka polskiego, zasobie polskiego słownictwa, związku z polską kulturą. Często są to dzieci o bardzo zróżnicowanej historii ich emigracji: część z nich urodziła się już tutaj, w Anglii, część dopiero przyjechała, a kolejne właśnie szykują się do powrotu do Polski. Co za tym idzie, różne jest ich poczucie tożsamości narodowej i rozumienie polskości.

Dzieci-migrantów (jak i ich rodziców) dotyczy również problem akulturacji – dostosowania się do nowej rzeczywistości. Dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii spotyka wyzwanie tożsamości dwukulturowej – rodzice czesto nie potrafią wspomóc w tym procesie swojego dziecka. Dodatkowo, wiele spośród polskich dzieci pochodzi z rodzin mieszanych, gdzie w domu mówi się dwoma i więcej językami, czy też z rodzin niepełnych, co stawia przed nimi kolejne kulturowe wyzwania, a niekiedy bariery. Ponadto niektóre dzieci dotknięte są również takimi zaburzeniami jak: zespół Aspergera czy też nadpobudliwość psycho – ruchowa. Rodzice, często sami nieco zagubieni w nowej rzeczywistości, nie zawsze są w stanie udzielić stosownej pomocy dzieciom. Niejednokrotnie, pierwszym źródłem pomocy jest wtedy polska szkoła. Tu właśnie cenna może okazać się pomoc psychologa.

Wizyty w gabinetach psychologicznych są stosunkowo drogie, a i nie każdy psycholog ma doświadczenie w pracy z migrantami, nie wspominając o barierze językowej i kulturowej.
Dlatego też warto, aby Polskie Szkoły Sobotnie zadbały o dostęp do odpowiednio przygotowanego psychologa lub pedagoga dla swoich uczniów.

Na co należy zwrócić uwagę decydując się na współpracę z psychologiem lub pedagogiem?

Wybierając osobę odpowiednią do współpracy warto zwrócić uwagę, aby miała ona potwierdzone kwalifikacje z zakresu psychologii dziecięcej. Osoba taka bowiem będzie w stanie pomóc dzieciom z problemami takimi jak nadpobudliwość, trudności z koncentracją czy integracją z rówieśnikami. Jednocześnie będzie mogła służyć wsparciem w problemach, których doświadczają rodziny na skutek migracji: trudności wychowawcze, problemy spowodowane rozłąką z jednym z rodziców.

Niezwykle cenną kwalifikacją, (choć specjaliści ją posiadający to, jak dotąd, rzadkość) jest doświadczenie w zakresie psychologii akulturacji. Osoba z takim doświadczeniem będzie potrafiła odnieść się również do kłopotów związanych z dwukulturowością czy adaptacją.

Wsparcie psychologa może mieć kluczowy wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Udzielone jednak nieumiejętnie, przez osobę nieposiadającą odpowiedniego przygotowania, może nie tylko nie pomóc w problematycznej sytuacji, lecz nawet ją pogorszyć. Zalecamy dużą ostrożność w doborze odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów i pedagogów.

Jeżeli nie mają Państwo pewności, jak zweryfikować kwalifikacje zgłaszających się do Państwa specjalistów gotowych na współpracę ze szkołą rekomendujemy skontaktowanie się z Poradnią Rodzina z Polish Psychologists’ Association, którzy nieodpłatnie udzielą informacji. Adres e-mail, przez który można się kontaktować. rodzina@polishpsychologists.org

Problemy z wymową

Nauczyciele z Polskich Szkół Sobotnich wspominają też często, że istnieje duża grupa dzieci borykających się z zaburzeniami komunikacji wymowy takimi jak np. wady wymowy. Te kłopoty dzieci zazwyczaj tłumaczone są dwujęzycznością dzieci oraz używaniem, bądź nie, języka kraju pochodzenia w domu.

Rodzice próbując uzyskać diagnozę problemów logopedycznych dziecka, w zależności od ich poziomu znajomości języka, mogą natknąć się na barierę językową. Coraz częstsze są również sytuacje, w których rozbieżność znajomości danego języka pomiędzy rodzicami a dzieckiem jest tak duża, że wręcz niemożliwe staje się uczenie poprzez współdziałanie.

Komunikacja, jak powszechnie wiadomo, jest jedną z podstawowych czynności umożliwiających człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie. Jakiekolwiek braki w tym obszarze, czy to wady wymowy czy braki w zasobie słownictwa, wpływają na poczucie własnej wartości dziecka. Aby temu zapobiec warto poszukać pomocy u logopedy.

Poszukując logopedy do pracy w Polskiej Szkole Sobotniej, podobnie jak w przypadku psychologa, warto zwrócić uwagę nie tylko na kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiednie towarzystwa, ale i doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Kłopoty opisane powyżej, z którymi borykają się uczniowie polskich szkół sobotnich wpływają nie tylko na ich nauczanie, ale i rozwój, socjalizację oraz własną akceptację. Rodzice często nie są w stanie sami pomóc swoim dzieciom, dlatego też zachęcamy polskie szkoły sobotnie do współpracy ze specjalistami, między innymi psychologami oraz logopedami.

Należy jednak, jak już podkreślaliśmy, zwracać uwagę nie tylko na potwierdzenie ich kwalifikacji zawodowych, ale i doświadczenie w warunkach pracy na emigracji.

Styczeń 2014,
Opracowała: Monika Kmiecik, PMS
Konsultacja: Marta Niedzielska, PMS; Anna Jurek, Polish Psychologists Association


Konsultacje on – line dla nauczycieli i rodziców – Otwarta szkoła – Powroty

ORPEG uruchomił konsultacje on – line dla nauczycieli i rodziców dotyczące tematyki powrotów. Celem konsultacji jest wsparcie uczniów i ich rodziców, którzy planują powrót do kraju bądź też mają trudności adaptacyjne.

Najbliższe konsultacje:

  • 8 marca 2015 r., w godz. 20.00 – 21.30 polskiego czasu. Prowadząca:  Anna Jurek – psycholog międzykulturowy, edukator i trener antydyskryminacyjny; absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizująca się w tematyce akulturacji oraz pracy z dziećmi i rodzinami migrantów.
  • 20 marca 2015 r, w godz. 20.00 – 21.30 polskiego czasu. Prowadząca: Halina Grzymała – Moszczyńska – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Zakładu Psychologii Religii. Pani Profesor specjalizuje się w psychologii kulturowej i zajmuje się badaniami nad akulturacją w Polsce uchodźców oraz innych grup migrantów. Prowadzi też badania nad procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz treningi z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie ORPEG.

Powrót do góry Back to top