Konferencje nauczycielskie

Mając na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w Polskich Szkołach Sobotnich, Polska Macierz Szkolna regularnie organizuje konferencje skierowane do nauczycieli.

Co roku w październiku, w trakcie trwania przerwy semestralnej, odbywa się jednodniowa konferencja. Pzynajmniej jedna sekcja obrad poświęcona jest egzaminom GCSE i A-Level z języka polskiego. Z mniejszą częstotliwością organizujemy również letnie konferencję weekenedowe, podczas których zebrani nauczyciele przez 2 dni uczestniczą w prelekcjach i wykładach, a podczas chwil wolnych od zajęć, dyskutują i wymieniają informacje, doświadczenia i pomysły.


Nadchodzące konferencje

Więcej informacji wkrótce.


Ostatnio zakończone konferencje


Konferencja Nauczycieli Polskich Szkół Uzupełniających, Londyn, 04.11.2017


Konferencja Nauczycieli Polskich Szkół Uzupełniających, Canterbury 14 – 16 lipca 2017


Konferencja Nauczycieli Polskich Szkół Uzupełniających, Londyn 29.10.2016

Tradycyjna, jesienna 1-dniowa konferencja nauczycieli w Londynie zgromadziła 130 uczestników. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i miejsca rozeszły się w rekordowo szybkim tempie.

Konferencja jak zwykle, objęła część wspólną dla wszystkich uczestników niezależnie od nauczanego poziomu oraz zajęcia w grupach poświęconych nauczaniu konkretnych grup wiekowych.

Wykład wspólny dotyczył udziału Polaków w Bitwie o Anglię, a poprowadziła go specjalistka z Instytutu Pamięci Narodowej, Michalina Żelazny. Fakty związane z polskim wkładem w Bitwę o Anglię dobrze znane i będące przedmiotem dumnej pamięci wcześniejszych pokoleń emigracji, nie zawsze są równie oczywiste dla młodszych, przybyłych niedawno na Wyspy Brytyjskie nauczycieli. Ta część historii stanowi natomiast ważny element narodowej tożsamości młodych Polaków wzrastających na Obczyźnie, dlatego warto je przypominać i utrwalać. Nauczyciele wysłuchali wykładu, wzbogaconego wieloma materiałami archiwalnymi, z wielkim zainteresowaniem. Prowadząca wykład Michalina Żelazny poprowadziła również sesję warsztatową dla nauczycieli historii w drugiej części konferencji.

W części wspólnej wystąpiła również Anna Jańczuk z Centrum Pomocy Rodzinie „Familia”, która przedstawiła uczestnikom ofertę wsparcia dla rodzin oferowanego przez Centrum.

Wśród zajęć w grupach znalazły się m.in takie tematy, jak: Sztuka motywacji: jak zachęcić dzieci do pracy w klasie i do odrabiania prac domowychPodszepnik dla nauczyciela języka polskiego – tym razem wokół głoski, litery i sylaby; Wyobraźnio, przybądź na ratunek! – o metodzie storyline na wybranych przykładachPodstawa programowa a praktyczne planowanie zajęćRozwijanie twórczej aktywności uczniów na lekcji języka polskiego czy Jak pomóc opanować złość, agresję, strach w czasie zajęć – radzenie sobie ze złymi emocjami dla nauczycieli i dla dzieci. Grupa nauczycieli egzaminacyjnych, oprócz warsztatów z historii, omawiała również planowanie pracy z uczniami w grupie A-Level, a także niezwykle ważny temat ostatnich miesięcy – nową specyfikację egzaminu GCSE, do którego nauczanie rozpocznie się już we wrześniu 2017 roku.

Zapraszamy do przejrzenia materiałów konferencyjnych tutaj, a także galerii fotografii z konferencji, dostępnej tutaj.


Konferencja Nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie, 9 lipca 2016

Pierwsza tegoroczna Konferencja Nauczycieli odbyła się 9 lipca 2016 roku w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. W konferencji wzięło udział ponad 120 nauczycieli z Polskich Szkół Sobotnich z terenów obejmujących całą Wielką Brytanię. Dziękujemy Państwu za przybycie.

Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne – pierwszy skierowany do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, drugi do nauczycieli uczniów w wieku od 10 do 13 lat, a trzeci do nauczycieli przygotowujących do egzaminów GCSE oraz A-Level.

Pierwszym elementem konferencji był wykład skierowany dla wszystkich uczestników konferencji oraz prezentacja Antony’ego Lishaka na temat projektu „Learning from the Righteous”. Wykłady oraz ćwiczenia z danych bloków poruszały tematy takie jak możliwe modyfikacje w obrębie egzaminu GCSE z języka polskiego, metodyka nauczania sprawności pisania na poziomie A-Level, jak ciekawie uczyć historii, wspieranie rozwoju tożsamości kulturowej dzieci, których edukacja przebiega dwutorowo, powieść biograficzna dla młodego czytelnika, kreatywne metody nauczania czy bajkoterapia. Szczegółowy program konferencji można zobaczyć tutaj.

Według wypełnionych przez uczestników konferencji ankiet ewaluacyjnych konferencja zebrała bardzo pozytywne oceny. Wszystkie uwagi w nich zawarte zostaną wzięte pod uwagę przy planowaniu kolejnych konferencji.

Oto niektóre z komentarzy wystawionych przez uczestników konferencji:

• „Wszystkie wykłady tematyczne były bardzo ważne, przeprowadzone w sposób bardzo jasny, twórczy i bardzo pomocny.”
• „Osoby prowadzące przygotowały bardzo ciekawy materiał na wysokim poziomie merytorycznym.”
• „Bardzo dobrze przekazana wiedza.”
• „Konferencja prowadzona była w sposób bardzo ciekawy i pobudzający nasze zmysły.”

Materiały pokonferencyjne znajdują się tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.


Konferencja Nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie, 31 października 2015

Tegoroczna Konferencja Nauczycieli odbyła się 31 października 2015 roku w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. W konferencji wzięło udział ponad 130 nauczycieli z Polskich Szkół Sobotnich z całej Wielkiej Brytanii. Dziękujemy za przybycie.

Uczestnicy konferencji mogli wybrać spośród 3 grup tematycznych w sesjach porannych oraz z 3 grup w sesjach popołudniowych. Inaczej niż zwykle, podział na grupy nie był zorganizowany wokół nauczanych grup wiekowych, ale wedle tematów będących przedmiotem wykładów i dyskusji. Nauczyciele mogli zapisać się na zajęcia dotyczące interesujących ich tematów.

Program konferencji zawierał m. in następujące tematy: Porównanie dwóch systemów edukacji: polskiego i brytyjskiego; Metody pracy z uczniami z rodzin multikulturowych; Praca w systemie Edukacja przez Ruch, Nauczyciel z kawalifikacjami z Polski na brytyjskim rynku pracy; Planowanie pracy nauczyciela; Błędy popełniane przez uczniów A-level w dłuższych wypowiedziach pisemnych – działania nauczyciela i inne.

Materiały pokonferencyjne są dostępne tutaj.


Konferencja Nauczycieli Polskich Szkół Uzupełniających, 10 – 12 lipca 2015, University of Kent, Canterbury

Tegoroczna edycja organizowanej raz na 2 lata 2-dniowej konferencji nauczycieli polskich szkół sobotnich odbyła się na University of Kent w Canterbury w dniach 10-12 lipca 2015. W wydarzeniu uczestniczyło 130 nauczycieli reprezentujących 25 polskich szkół z całej Wielkiej Brytanii.

Warsztaty i wykłady odbyły się w 3 grupach: nauczania wczesnoszkolnego, nauczania dzieci w wieku 10-13 lat oraz nauczania kandydatów do egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego. Poza samą metodyką nauczania, część zajęć poświęcona była również zagadnieniom innych dziedzin, towarzyszącym pracy nauczycieli polonijnych, jak np. cele i sposoby komunikowania się z rodzicami przez nauczycieli szkoły uzupełniającej czy praktyczne wskazówki w zakresie pomocy uczniom z dysleksją. Szczegółowy program konferencji można zobaczyć tutaj.

Konferencja jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu pt. „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Materiały pokonferencyjne znajdują się tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.


Konferencja nauczycieli polskich szkół uzupełniających, 8 listopada 2014, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie.

Tegoroczna konferencja, wzorem poprzednich, zawierała części wspólne dla wszystkich nauczycieli biorących udział, jak również zajęcia w sekcjach zależnie od nauczanego poziomu. Poruszone zostały zagadnienia metodyki nauczania, jak również tematy stanowiące ważny kontekst, jak dwujęzyczność, problemy wymowy czy problemy tożsamości kulturowej. Wystąpili renomowani wykładowcy pracujący na co dzień w Wielkiej Brytanii jak i specjaliści z Polski. Każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów konferencyjnych.  W konferencji uczestniczyło 120 nauczycieli z 44 polskich szkół sobotnich. Zapraszamy do obejrzenia programu konferencji.

Materiały pokonferencyjne dostępne są tutaj.


Konferencja Nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie, 26 października 2013

Tegoroczna Konferencja Nauczycieli odbyła się 26 października 2013 roku w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. W konferencji wzięło udział ponad 120 nauczycieli z Polskich Szkół Sobotnich. Dziękujemy za przybycie.
Tradycyjnie zajęcia odbyły się w trzech sekcjach: nauczanie wczesnoszkolne, nauczanie dzieci w wieku 10-13, nauczanie kandydatów do egzaminów GCSE i A – levels. Program konferencji obejmował między innymi: diagnozę logopedyczną, zabawy dydaktyczne, zagadnienia dwujęzyczności oraz planowanie pracy z kandydatami do egzaminów GCSE oraz A- levels z języka polskiego.
Z przyczyn niezależnych od organizatorów, zajęcia specjalistki ORPEG, Pani Jolanty Studzińskiej, zostały odwołane . W ich miejsce odbyły się zajęcia dotyczące Neuro-Lingwistycznego Programowania poprowadzone przez Evę Goddard oraz zajęcia Pani Elżbiety Kardynał omawiające tematykę planowania zajęć, układania programów nauczania, korespondencji między nauką w polskiej szkole a brytyjskimi standardami nauczania.
Zajęcia prowadzone przez Panią Studzińską odbędą się w ramach innej konferencji.

Materiały pokonferencyjne dostępne są tutaj.


Konferencja Nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich, University of Surrey, Guildford, 13-14 lipca 2013

W dniach 13-14 lipca 2013, w University of Surrey, odbyła się dwudniowa konferencja dla nauczycieli polskich szkół sobotnich. W ramach konferencji przeprowadzono szereg zajęć dotyczących pracy z uczniami na różnych poziomach wiekowych. Zajęcia poprowadzili specjaliści z Wielkej Brytanii oraz z Polski, m.in. z ORPEG PCN  w Lublinie, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Śląskiego oraz University of South Wales, a także nauczyciele polskich szkół sobotnich. W programie tegorocznej konferencji pojawiła się sekcja dotycząca problemów dotyczących pracy z dziećmi dwujęzycznymi, z zagadnieniami takimi jak kształtowanie poprawnej wymowy języka polskiego, dysleksja, relacje i procesy zachodzące przy jednoczesnym przyswajaniu dwóch języków przez dziecko.

Materiały pokonferencyjne dostępne są tutaj. 


Konferencja Nauczycielska, Londyn, 27 października 2012

27 października 2012 odbyła się doroczna Konferencja Nauczycielska. Tegoroczna Konferencja dla Nauczycieli zorganizowana została przez Polską Macierz Szkolną w salach Klubu Orła Białego na Balham w Londynie. Zajęcia odbyły się w 4 sekcjach. Konferencję zainaugurował wykład dr Richarda Butterwick’a z University College London na temat “Polska a Imperium Sowieckie w latach 1944 – 1989/91.” Program oferował szereg warsztatów m.in. na temat wykorzystania „Edukacji przez Ruch” w nauczaniu języka polskiego, metodyki nauczania historii, metod aktywizujących w nauczaniu różnych grup wiekowych. Uczestnicy mogli także wziąć udział w zajęciach logopedycznych oraz zapoznać się z tematyką filmu „Officer’s Wife” Piotra Uzarowicza zaprezentowaną przez członków Fundacji Kresy-Syberia. Bardzo ważnym elementem Konferencji była sesja dotycząca egzaminów GCSE i A-Level.  W tym roku po raz ostatni Egzaminatorzy AQA mogli osobiście podzielić się swoim długoletnim doświadczeniem z nauczycielami polonijnymi.  Nowe przepisy wprowadzone przez AQA nie będą dłużej umożliwiały kontaktu egzaminatorom z nauczycielami w celach szkoleniowych. Konferencja cieszyła się bardzo dobrą frekwencją; ponad 180 nauczycieli wzięło udział w szeregu wykładów, warsztatów i prelekcji.  Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom i uczestnikom!

Materiały pokonferencyjne dostępne są tutaj. 

 

DSC_0058

DSC_0128
Powrót do góry Back to top