Spotkanie edukacyjnie na temat rotmistrza Witolda Pileckiego.

W dniu 30 września 2017 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klas A-level na temat rotmistrza Witolda Pileckiego zorganizowane przez Instytut Kultury Polskiej w Londynie i Polską Macierz Szkolną.

Ponad 120 uczniów z polskich szkół uzupełniających wzięło udział w warsztacie poprowadzonym przez Panią Małgorzatę Kupiszewską, absolwentkę Polonistyki UW, nauczycielkę pracującą metodami autorskimi, dziennikarkę, koordynatorkę patriotycznych projektów.

Owocem ostatniego projektu Pani Małgorzaty Kupiszewskiej jest edycja „Raportu Witolda”, dokumentu opisującego zbrodnie dokonywane przez Niemców w KL Auschwitz. Rotmistrz Witold Pilecki, oficer Polskiego Państwa Podziemnego, na „ochotnika” w nocy z 21/22 września 1940 r. trafił do obozu, by przesyłać stamtąd wolnemu światu raporty o „piekle na ziemi”.

Podczas spotkania, dzięki wsparciu Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, młodzież miała możliwość obejrzenia filmu Heroes of War Witold Pilecki: A Volunteer for Auschwitz”. Zarówno film jak i poprowadzona przez Małgorzatę Kupiszewską lekcja historii wywarły ogromne wrażenie na zgromadzonej młodzieży maturalnej inspirując do zgłębiania historii Polski.

Serdecznie dziękujemy Instututowi Kultury Polskiej w Londynie oraz Pani Małgorzacie Kupiszewskiej za umożliwienie poznania postaci rotmistrza Witolda Pileckiego młodzieży naszych szkół.

Na zakończenie spotkania uczniowie zostali poproszeni o napisanie ktrótkiego listu do Pani Zofii Pileckiej – córki rotmistrza Pileckiego. Oto wybrane wypowiedzi:

Droga Pani Zofio, Pani ojciec był osobą wielką, która swoją odwagą dodawał otuchy polskiemu narodowi. Jego bohaterstwo jest wzorem do naśladowania i mam nadzieję, że w przyszłości będę dzielił jego miłość do Ojczyzny.” Tomek.

„Życiorys Pani ojca jest niesamowicie fascynujący i inspirujący.” Igor.

„Dziękujemy za przekazanie historii o Pani ojcu, Witoldzie Pileckim. Nigdy nie zapomnę o jego odwadzę i poświęceniu.” Dawid.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wydarzenia.