Tag Archives: wsparcie dla szkół


Pomoc finansowa dla Polskich Szkół Społecznych w Wielkiej Brytanii 2018

W ramach zadania „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” realizowanego  w 2018 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu RP,  istnieje możliwość uzyskania przez polskie szkoły społeczne w Wielkiej Brytanii częściowego dofinansowania kosztów bieżącej działalności. Przedmiotem dofinansowania będą następujące rodzaje kosztów: koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń, koszty zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych oraz koszty dojazdów do szkół i instytucji kultury. 

Zapraszamy Polskie Szkoły Społeczne w Wielkiej Brytanii do nadsyłania zgłoszeń do udziału w projekcie na adres e-mail Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła otrzyma e-mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria:

– posiadają własne konto bankowe

– mają charakter społeczny

– funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku    szkolnym funkcjonowania lub kolejnym.

Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinasowań będą podejmowane po złożeniu do dnia 30.09.2018 r. pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami. Decydować będzie data wpływu dokumentów pocztą do  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.

Kontakt dla szkół działających w Wielkiej Brytanii:

Polska Macierz Szkolna

238-240 King Street, London W6 0RF

tel. +44(0) 208 741 19 93

e-mail: pms@polskamacierz.org

www.polskamacierz.org