Konferencje dla kadr zarządzających szkołami

Sesje szkoleniowe „Zarządzanie polską szkołą sobotnią w Wielkiej Brytanii: prawo pracy i wynagrodzenia” i certyfikowany kurs pierwszej pomocy pediatrycznej
Londyn, 8 października 2016 i Manchester, 12 listopada 2016

Szkolenia te adresowane były do osób tworzących bądź planujących otworzyć polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii; udział był otwarty zarówno dla członków zarządów szkół członkowskich PMS, jak i osób reprezentujących szkoły, które jeszcze nie są zarejestrowane w naszym stowarzyszeniu lub planujących dopiero otwarcie szkoły.

Program szkolenia w Londynie
Program szkolenia w Manchester

Tematy dotyczyły prawa pracy – m.in. modeli zatrudnienia w polskiej szkole sobotniej, kontraktów między pracownikiem a pracodawcą, rodzajów umów oraz innych dokumentów niezbędnych w przypadku zatrudniania pracowników, konfliktów, czy dyskryminacji; wynagrodzeń – m.in. systemów wynagrodzeń pracowników szkoły i związanych z tym wymagań brytyjskiego prawa, ewidencji wynagrodzeń i zwrotu kosztów; oraz pierwszej pomocy pediatrycznej – jak reagować w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzieci oraz podstawy dbania o bezpieczeństwo najmłodszych, m.in. ogólne zasady postępowania z dziećmi, omówienie różnic w anatomii i fizjologii dzieci i dorosłych, postępowanie z urazami, czy prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzieci i niemowląt.

Osoby prowadzące polskie szkoły sobotnie, najczęściej nauczyciele z wykształcenia i z pasji, niejednokrotnie po raz pierwszy mają do czynienia z zatrudnianiem pracowników bądź nawiązywaniem współpracy z wolontariuszami. Istotne było, aby uczestnicy szkolenia zapoznali się z obowiązującymi zasadami brytyjskiego prawa, zarówno prawa pracy, jak i regulacji dotyczących wynagrodzeń. Na organizowanych przez nas szkoleniach sprawy te omówili specjaliści. Była również szansa na zadanie pytań oraz indywidualną konsultację, która pozwoliła sprawdzić, czy w szkole postępuje się według odpowiednich procedur.

Druga grupa szkoleniowa uczestniczyła w zajęciach dotyczących pierwszej pomocy pediatrycznej, podczas których dogłębnie poruszone były kwestie ratowania zdrowia lub życia dziecka w potrzebie. Działy szkolenia obejmowały tematy takie jak dziecko nieprzytomne, rany i krwawienia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka, duszenie, złamania, obce przedmioty w uszach, nosie, itp., anemia, astma, wychłodzenie, przegrzanie, szok, obowiązkowa zawartość apteczki, zasady higieny podczas ratunku, poparzenia, anafilaksja, porażenie prądem, rejestracja i raportowanie incydentów. Szkolenie zakończone było przyznaniem honorowanego przez OFSTED i ważnego na trzy lata certyfikatu.

W szkoleniu w Londynie (8 października) wzięło udział 41 osób z 12 polskich szkół sobotnich oraz dwie osoby planujące otwarcie szkoły. W szkoleniu w Manchester (12 listopada) wzięły udział 24 osoby z 23 polskich szkół sobotnich oraz 3 osoby planujące otwarcie szkoły.


Sesje szkoleniowe „Prowadzenie polskiej szkoły sobotniej w Wielkiej Brytanii: formy prawne” we współpracy z organizacją United Poles – Birmingham, 16 kwietnia 2016; Manchester, 30 kwietnia 2016 i Londyn, 14 maja 2016

Szkolenia adresowane były do osób tworzących bądź planujących otworzyć polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii; udział był otwarty zarówno dla członków zarządów szkół członkowskich PMS, jak i osób reprezentujących szkoły, które nie są zarejestrowane w naszym stowarzyszeniu.

Sesję poprowadziła mecenas Agata Dmoch, radca prawny, laureatka nagrody Człowieka Roku „Dziennika Polskiego”, członek rady organizacji United Poles, która współorganizowała szkolenia. Do dyspozycji uczestników był również mecenas James Dixon, adwokat z izby adwokackiej No 5 Chambers oraz laureat narody Law Society w kategorii Pro Bono, specjalizujący się między innymi w prawie pracy. Konferencja prowadzona była w języku polskim.

Osoby prowadzące polskie szkoły sobotnie, często nauczyciele z wykształcenia i z pasji, niejednokrotnie zastanawiają się nad doborem odpowiedniej formy prawnej do prowadzonej przez siebie działalności. Szkolenie miało na celu między innymi określenie miejsca polskich szkół uzupełniających na mapie organizacji w Wielkiej Brytanii, wyszczególnienie dostępnych odpowiednich form prawnych w zależności od przyjętych przez daną placówkę założeń i celów. Omówione zostały kwestie, które powinny zostać rozważone przy wyborze odpowiedniej formy prawnej, takie jak odpowiedzialność osobista, własność, fundusze i dofinansowania, zarządzanie oraz zysk. Jednym z zakładanych rezultatów było również rozwianie możliwych wątpliwości uczestników odnośnie dokumentów założycielskich szkół, takich jak konstytucja czy Articles of Association.

W trzech szkoleniach wzięło udział łącznie 69 osób.


Sesje szkoleniowe „Finanse polskiej szkoły uzupełniającej” – Belfast, 21 listopada 2015 i Manchester, 28 listopada 2015

21 listopada w Belfaście oraz 28 listopada 2015 w Manchesterze odbyły się szkolenia „Finanse polskiej szkoły uzupełniającej” w cyklu szkoleń‚ Zarządzanie polską szkołą sobotnią w Wielkiej Brytanii’.

Szkolenia adresowane były do osób tworzących bądź planujących otworzyć polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii; udział był otwarty zarówno dla członków zarządów szkół członkowskich PMS, jak i osób reprezentujących szkoły, które jeszcze nie są zarejestrowane w naszym stowarzyszeniu.

Tematy dotyczyły budżetowania działalności szkół, ewidencji i sprawozdawczości finansowej, wynagrodzeń pracowników oraz aplikowania o dofinansowania. Szczegółowe programy szkoleń są dostępne poniżej:

Program szkolenia w Belfaście
Program szkolenia w Manchester

Uczestnicy szkoleń mieli również możliwość wziąć udział w indywidulanych konsultacjach z prowadzącymi.

Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie na terenie Irlandii Północnej. W szkoleniu w Belfaście wzięło udział 7 reprezentacji szkół sobotnich działających w Północnej Irlandii, zarówno zarejestrowanych w Polskiej Macierzy Szkolnej, jak i tych, które jeszcze nie zarejestrowały swojej działalności w PMS.

Uczestnicy wyrazili dużą potrzebę uczestnictwa w szkoleniach zarówno z zakresu zarządzania polskimi szkołami, jak i warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Miło było nam przeczytać wiele pozytywnych komentarzy od uczestników:„świetny wykład” „wiele nowych i przydatnych [informacji]”, „bardzo konkretnie przekazanie informacji przez Pana Szymona [Niestryjewskiego]”.

28 listopada już po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć w Manchesterze, gdzie szkolenie zgromadziło 50 uczestników. Ze szczególnie ciepłym przyjęciem spotkała się prezentacja poświęcona aplikowaniu o dofinansowania dla szkół sobotnich, poprowadzona przez założycielkę i dyrektora organizacji społecznej Merseyside Polonia, Gosię McKane. Oprócz prowadzenia organizacji polonijnej, Gosia pracuje na co dzień z brytyjską organizacją wspierającą edukację uzupełniającą NRCSE. Szkolenie zorganizowane zostało w porozumieniu z Konsulatem RP w Manchester z ramienia którego obecna podczas wydarzenia była Pani Konsul Barbara Armatys.

Materiały szkoleniowe:
Prezentacja Gosi McKane na temat aplikowania o dofinansowania
działalności szkół dostępna jest w sekcji ‚Dofinansowywanie działalności szkół’ naszej strony.
Skrót prezentacji Szymona Niestryjewskiego dotyczacej przygotowywania budżetu szkoły można zobaczyć tutaj.

Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzeń.


Sesja szkoleniowa „Zarządzanie polską szkołą uzupełniającą w Wielkiej Brytanii”, Bristol, 6 grudnia 2014

6 grudnia 2014 roku odbyła się trzecia edycja sesji szkoleniowej na temat: Zarządzanie polską szkołą uzupełniającą w Wielkiej Brtanii. Tym razem sesja miała miejsce w Bristolu.

Polska Macierz Szkolnawychodząc na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę o tym, jak stwarzać możliwości edukacji w zakresie j. polskiego i polskiej kultury dla dzieci polskich mieszkających w UK po raz kolejny zorganizowała sesje szkoleniową jak prowadzić polską działalność edukacyjną w zgodzie z brytyjskim prawem.

Szkolenie przeprowadzili secjaliści w zakresie zarządzania szkołami uzupełniającymi:

Mec. Agata Dmoch, Radca Prawny i zdobywczyni m.in. nagrody Człowieka Roku Dziennika Polskiego, zaprezentowała możliwości polskich szkół sobotnich jeśli chodzi o formy prawne, a także przeszkoliła uczestników w zakresie sporządzania dokumentów rejestracyjno – administracyjnych dla różnych form.

Pascale Vassie jest dyrektorem National Resource Centre for Supplementary Education, brytyjskiej organizacji zajmującej się podnoszeniem standardów edukacji uzupełniającej w UK. Nakreśliła aspekty, które wiążą się ze zgodnym z prawem prowadzeniem takiej placówki.

Prelegenci odpowiadali na pytania uczestników podczas sesji pytań i odpowiedzi. Prowadzące poprowadziły również  indywidualne konsultacje dla zainteresowanych. Wraz z Mec. Agatą Dmoch, odpowiedzi udzielał Adwokat specjalizujący się w prawie zatrudnienia, zdobywca tytułu Prawnika Pro Bono Roku 2013 w Wielkiej Brytanii , Mec. James Dixon.

Materiały szkoleniowe z konferencji dostępne sa poniżej w zakładce Sesja PMS i Ambasady RP w Londynie ‘Zarządzanie Polską Szkołą Sobotnią’, 12.04.2014 – materiały szkoleniowe. natomiast zdjęcia z sesji szkoleniowej można zobaczyć tutaj.


Sesja szkoleniowa „Zarządzanie polską szkołą sobotnią” w Manchester, 12 lipca 2014

12 lipca 2014 roku odbyła się drugą w tym roku edycja sesji szkoleniowej dotyczącej prawnych aspektów zarządzania polską szkołą sobotnią w Wielkiej Brytanii.

Po cieszącej się wielkim zainteresowaniem sesji, która odbyła się 12 kwietnia 2014 w Londynie, szkolenie o tym samym programie, rozszerzonym o możliwość indywidualnych konsulatcji, odbyło się w Manchester.

Sesja jest odpowiedzią Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze na stale rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o tym, jak stwarzać możliwości edukacji w zakresie j. polskiego i polskiej kultury dla dzieci polskich mieszkających w UK i prowadzić tę działalność w zgodzie z brytyjskim prawem.

Specjaliści najwyższej klasy przeprowadzili szkolenia na bardzo istotne tematy wokół zarządzania polską szkołą sobotnią. Pascale Vassie jest dyrektorem National Resource Centre for Supplementary Education, brytyjskiej organizacji zajmującej się podnoszeniem standardów edukacji uzupełniającej w UK. Nakreśli ona zakres aspektów, które wiążą się ze zgodnym z prawem prowadzeniem takiej placówki.

Z kolei Mec. Agata Dmoch, Radca Prawny i zdobywczyni m.in. nagrody Człowieka Roku Dziennika Polskiego, wyłożyła w szczegółach możliwości polskich szkół sobotnich jeśli chodzi o formy prawne.

Prowadzące poprowadziły również  indywidualne konsultacje dla zainteresowanych. Wraz z Mec. Agatą Dmoch, odpowiedzi udzielał Adwokat specjalizujący się w prawie zatrudnienia, zdobywca tytułu Prawnika Pro Bono Roku 2013 w Wielkiej Brytanii , Mec. James Dixon.

Materiały szkoleniowe z konferencji dostępne sa poniżej w zakładce Sesja PMS i Ambasady RP w Londynie ‚Zarządzanie Polską Szkołą Sobotnią’, 12.04.2014 – materiały szkoleniowe. natomiast zdjęcia z sesji szkoleniowej można zobaczyć tutaj.


Sesja PMS i Ambasady RP w Londynie „Zarządzanie Polską Szkołą Sobotnią”, 12.04.2014 – materiały szkoleniowe.

1. Pascale Vassie, National Resource Centre for Supplementary Education: Zakładanie szkoły uzupełniającej w Wielkiej Brytanii krok po kroku – jak przygotować się do prowadzenia polskiej szkoły sobotniej.

2. Mec. Agata Dmoch: Polskie szkoły sobotnie jako organizacje pożytku publicznego w Wielkiej Brytanii: możliwe formy prawne polskich szkół sobotnich oraz Pisanie konstytucji szkół adaptujących poszczególne formy jako podstawa formalizowania działalności szkół.


 

Szkolenie

dyplom

Man15

Man15

Man15
Powrót do góry Back to top