Warsztaty dla kandydatów do egzaminów A-Level

Co roku na wiosnę Polska Macierz Szkolna we współpracy z University College London organizuje konferencje dla uczniów przygotowujących się do egzaminów A-Level.  Warsztaty te są doskonałą okazją do bliższego zapoznania się ze strukturą egzaminów, jak i do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych poprzez spotkanie z ekspertami w dziedzinie. Jest to także wyjątkowa szansa, aby zaznajomić się z jedną z najbardziej znanych londyńskich uczelni wyższych i środowiskiem akademickim. W tej sekcji wkrótce znajdziecie więcej informacji o tegorocznej konferencji.


Warsztaty dla kandydatów do egzaminów A-Level SSEES UCL w dniu 24.03.2018

W dniu 24.03.2018, odbyły sie kolejne warsztaty dla kandydatów do egzaminów A-Level w SSEES University College London. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 uczniów polskich szkół sobotnich.

Warsztaty obejmowały zajęcia o zagadnieniach takich jak problemy moralne i społczene w polskim dramacie, filmy Andrzeja Wajdy; zajęcia z tłumaczeń z języka polskiego na angielski, z angielskiego na polski oraz czytania i pisania wypracowań na poziomie AS.

Poniżej zamieszczamy materiały wykładowców z warsztatów:

Elżbieta Grabska-Moyle

A-level specyfikacja – seminarium dla nauczycieli

Czytanie na poziomie AS: Podworko 1  Czytanie na poziomie AS: Podworko 2

Czytanie na poziomie AS: Na strazy indywidualizmu

Joanna Wrocławska-Dominik

Tłumaczenie z języka polskiego na angielski

Tłumaczenie z języka angielskiego na polski

Katarzyna Władyka

Filmy Andrzeja Wajdy: Człowiek z Marmuru

Filmy Andrzeja Wajdy: Popiół i Diament

Maksi Kozińska

Moralne i społeczne zagadnienia w polskim dramacie

 


Warsztaty PMS i SSEES UCL dla kandydatów do egzaminów A-Level z języka polskiego w dniu 19 marca 2016

Warsztaty dla kandydatów do egzaminów A-Level z języka polskiego w 2016 roku odbyły się w gmachu SSEES University College London w sobotę, 19 marca. Na warsztaty zaproszeni zostali uczniowie polskich szkół sobotnich zarejestrowanych w Polskiej Macierzy Szkolnej.

W zajęciach wzięło udział prawie stu dwudziestu uczniów szkół sobotnich z całej Anglii. Prelekcją wprowadzającą młodych do tematów dnia było wystąpienie dr Katarzyny Zechenter pt. Dlaczego warto studiować w Szkole Studiów Slawistycznych UCL, na jednym z najlepszych uniwersytetów w Anglii?, podczas którego przedstawiono uczestnikom warsztatów powody, dla których studia na SSEES/UCL mogą być dla nich bardzo korzystną opcją edukacyjną.

Kolejną częścią spotkania były zajęcia prowadzone w czterech grupach tematycznych, z których jedna skierowana była do kandydatów egzaminu AS Level. Grupy obejmowały następujące tematy, z których uczniowie mogli wybrać te, które interesowały ich najbardziej: Polska i Polacy w II Wojnie Światowej, tłumaczenia z języka angielskiego na polski (A2) i odwrotnie (AS), obraz polskich walk o niepodległość w literaturze polskiej XIX wieku, filmy Andrzeja Wajdy, problemy moralne i społeczne w polskim dramacie, czytanie tekstu po polsku ze zrozumieniem (AS) oraz pisanie wypracowań na poziomie AS i A2.

W czasie pierwszej sesji warsztatów odbyło się również seminarium dla nauczycieli na temat analizy błędów w pisemnych pracach uczniów oraz planowania pracy z uczniami na tej podstawie.

Warsztaty zostały objęte częściowym dofinansowaniem ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2016.

Pełen program warsztatów można zobaczyć tutaj.


Warsztaty PMS i SSEES UCL dla kandydatów do egzaminów A-Level z języka polskiego w dniu 28 marca 2015

Warsztaty dla kandydatów do egzaminów A-Level z języka polskiego odbyły się w budynku SSEES University College London w sobotę, 28 marca 2015. Warsztaty były otwarte dla uczniów polskich szkół sobotnich zarejestrowanych w Polskiej Macierzy Szkolnej.

Zajęcia odbywały się w 4 równoległych grupach. Uczniowie mogli wybrać te tematy, które interesowały ich najbardziej. Jeden z bloków zajęć poświęcony był przygotowaniu do egzaminu AS, a pozostałe 3 – do A2. Spotkanie było doskonałą okazją do przypomnienia sobie materiału egzaminacyjnego i wzbogacenia swej wiedzy, ale także do spotkania z dużą grupą równieśników z całej Wielkiej Brytanii przygotowującej się do egzaminów A-Level z języka polskiego. Ponadto dało znakomitą szansę odwiedzenia jednego z najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i dowiedzenia się o możliwościach kontynuowania tam swej nauki z ust samych pracowników Uniwersytetu. Wyjątkowymi gośćmi warsztatów byli świadkowie historii, którzy wzięli udział w zajęciach dotyczących historii Polski: uczestniczka Powstania Warszawskiego, Marzenna Schejbal oraz Danuta Pniewska, która przeżyła deportację na Wschód w okresie II Wojny Światowej. Podczas zajęć gości specjalnych nakręcono filmy. Spotkanie z Marzenną Schejbal zobaczyć można tutaj, a z Danutą Pniewską tutaj. Pełen program warsztatów można zobaczyć tutaj.


Warsztaty PMS i SSEES UCL dla kandydatów do egzaminów A-Level z języka polskiego w dniu 29 marca 2014

Kolejna konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej dla młodzieży przygotowującej się do egzaminu A-Level z języka polskiego, zorganizowana we współpracy ze School of Slavonic and East European Studies, University College London, odbyła się na uczelni w sobotę 29 – go marca 2014.

W zajęciach wzięło udział ponad stu uczniów szkół sobotnich z całej Anglii. Prelekcją wprowadzającą młodych do tematów dnia było wystąpienie profesora Richard Butterwick-Pawlikowskiego pt. Dlaczego warto studiować w Szkole Studiów Slawistycznych UCL, na jednym z najlepszych uniwersytetów w Anglii? Profesor Butterwick jasno i z przekonaniem przedstawił dzisiejszym uczniom a jutrzejszym studentom powody dla których studia na SSEES/UCL mogą być dla nich bardzo korzystną opcją edukacyjną. UCL ma doskonałą reputację, oferowane kursy mogą prowadzić do bardzo ciekawych i dobrze płatnych posad, szczególnie dla tych, którzy mają do zaoferowania pracodawcy dobrze opanowany język drugi.

Dalsze zajęcia prowadzone były w czterech grupach tematycznych, które obejmowały następujące tematy: Polska i Polacy w II Wojnie Światowej, tłumaczenia z angielskiego na język polski, obraz polskich walk o niepodległość w literaturze polskiej XIX i XX wieku, filmy Wajdy, problemy moralne i społeczne w polskim dramacie oraz pisanie wypracowań.

Ciekawą innowacją na tegorocznej konferencji było sprowadzenie na teren uczelni wystawy o losach Polaków zesłanych na Syberię, przygotowanej przez Komitet 70-lecia, na którego czele stoi druhna Danka Pniewska. Ten rozdział historii polskiego uchodźstwa jest naszym uczniom mało znany, a jest ważnym elementem historii II Wojny Światowej, która jest jednym z tematów egzaminacyjnych. Drugą nowością było zaproszenie na sesje historyczne dwóch świadków historii: pani Marzenny Schejbal, uczestniczki Powstania Warszawskiego i druhny Danki Pniewskiej, uczestniczki wydarzeń drugiej wojny światowej i zsyłki na Syberię. Młodzi słuchali relacji obu uczestniczek z zapartym tchem. Był to bardzo cenny przyczynek do udanej lekcji historii.

Zdjęcia z konferencji można zobaczyć tutaj.


Konferencja PMS i SSEES UCL dla kandydatów do egzaminów A-Level 2013

Coroczna konferencja – warsztaty przygotowawcze dla uczniów pragnących zdawać egzaminy A-Level z języka polskiego, odbyły się 23 marca 2013 w School of Slavonic and East European Studies na University College London. Tegoroczna konferencja poświęcona była głównie zagadnieniom do egzaminu A2, a wśród tematów zajęć znalazły się zagadnienia do egzaminów takie, jak: Walki o niepodległość jako temat w polskiej literaturzeProblemy moralne i społeczne w polskim dramaciePolska i Polacy w okresie II Wojny Światowej i inne. Zajęcia poprowadzili specjaliści w omawianych dziedzinach, między innymi z Instytutu Pamięci Narodowej czy wykładowcy UCL. Zajęcia miały formę dwugodzinnych bloków warsztatowych w grupach. Studenci mogli się również dowiedzieć, co i gdzie warto studiować. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9:00 i trwały cały dzień. Pełen program można zobaczyć poniżej. Serdecznie dziękujemy nauczycielom przygotowującym młodzież do egzaminów za zainteresowanie uczniów wzięciem udziału w tym wydarzeniu, a uczniom za przybycie i udział w zajęciach. Kolejne warsztaty odbędą się w przyszłym roku.

Poniżej niektóre z materiałów pokonferencyjnych: Emila Malik: The Films of Andrzej Wajda:

Martyna Mazurek: Moral and social issues in the Polish drama:

DSC_0017


DSC_0042


DSC_0361


DSC_0451

Powrót do góry Back to top