Dofinansowywanie działalności szkół

Polskie szkoły uzupełniające (tzw. ‚sobotnie’) należą do sektora organizacji pozarządowych w Wielkiej Brytanii (Non-Governemnt Organisations; krócej: NGOs).

Jako takie, mają 2 zasadnicze (i komplementarne) możliwości finansowania swojej działalności: samodzielne zbieranie środków (fundrasing), na przykład składki płacone przez rodziców oraz dofinansowania ze strony organizacji powołanych do wspierania działalności organizacji pozarządowych, czyli granty.

Poniżej znajdą Państwo

 • prezentację na temat aplikowania o granty Gosi McKane, założycielki i liderki organizacji społecznej Merseyside Polonia w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Prezentacja została przygotowana na szkolenie ‚Finanse polskiej szkoły uzupełniającej’, zorganizowane przez nas w 2015
 • zbiór istotnych informacji w praktycznej formie pytań i odpowiedzi. Autorem tego poradnika jest Michał Siewniak, który pracuje jako Community Development Officer w CVS for Broxbourne & East Herts
 • odnośniki do rekomendowanych fundatorów grantów dla organizacji społecznych, których cele statutowe pokrywają się z celami działalności polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii

Gosia McKane, Aplikowanie o dofinansowania dla polskich szkół uzupełniających

Materiał prezentowany na szkoleniu ‚Finanse polskiej szkoły uzupełniającej’ w cyklu szkoleń ‚Zarządzanie polską szkołą sobotnią w Wielkiej Brytanii’ w Belfaście i Manchester, listopad 2015.

Gosia McKane, Aplikowanie o dofinansowania dla szkół sobotnich [prezentacja w języku angielskim]


Michał Siewniak, Poradnik zdobywania funduszy

Kilka niezbędnych informacji na temat starania się o dofinansowania działalności polskich szkół uzupełniających ze środków organizacji brytyjskich i europejskich.

 •  Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby polskie szkoły mogły ubiegać się o dodatkowe fundusze?

Aby starać się o fundusze, każda instytucja, mała czy duża, musi spełnić kilka bardzo ważnych warunków. Po pierwsze – musi posiadać dokument, czyli konstytucję (statut), który precyzuje działalność tej organizacji np. polskiej sobotniej szkoły. Konstytucja musi jasno określać działania danej organizacji, powinna być jasna, czytelna oraz musi posiadać charakter „non for profit” czyli aspekt charytatywny. Oprócz tego, każda z takich organizacji musi mieć konto w banku, które „reprezentuje” organizację, jest dowodem na jej istnienie. Czasami może zdarzyć się, że w imieniu np. szkoły, jakaś inna instytucja występuje o dodatkowe finanse, ale na pewno nie jest to idealne rozwiązanie.

Kolejnym, równie istotnym punktem w kontekście starania się o dodatkowe środki, jest zarząd organizacji, czyli grupa ludzi, stojąca na czele szkoły lub innej organizacji. To ta grupa posiada moc decyzyjną, jest „sternikiem” rozwoju szkoły, np. wspiera ją w działaniu dydaktyczno-pedagogicznym, jak również decyduje o sposobie finansowania wielu inicjatyw w ramach szkoły.

 • Czy istnieją fundusze, które mogą pomóc finansować działalność polskich szkół?

W Wielkiej Brytanii sektor organizacji pozarządowych jest bardzo dobrze rozbudowany. Możliwość zdobywania dodatkowych środków na działalność organizacji takich jak polskie sobotnie szkoły jest ogromna.

Środki na działalność szkoły mogą pochodzić z różnych źródeł – np. lokalnych, regionalnych, narodowych lub europejskich. Każdy z programów specjalizuje się w finansowaniu różnego rodzaju programów. Nie ma takiego, który by np. wspierał tylko dzialność sobotnich szkół. Chciałbym tutaj jednak podać przykład jednego funduszu, który w dużym stopniu pokrywa tematykę edukacji w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu – to Heritage Lottery Fund, którego jeden z programów “All our stories” (dotacje od £3.000 do £10.000) jest niesamowitą platformą dla wszystkich organizacji, aby realizować projekty w kontekście dziedzictwa kulturowego czy społecznego. To na pewno fantastyczna okazja dla szkół, aby z finansowania tego funduszu wspierać wiele działań, które mogłyby pomóc odkrywać i świętować polskim np. szkołom swoją bogatą historię.

 • Czy w ogóle warto składać takie aplikacje, które często pochłaniają tak dużo czasu?

Pisząc projekt, należy bardzo dokładnie czytać wytyczne. Wskazane jest budowanie silnej i owocnej współpracy z innymi instytucjami. Warto również angażować inne organizacje, które mogą pomóc w pisaniu projektów. Mimo tego, że nie zawsze pisanie projektów oznacza zdobycie środków… naprawdę warto się o nie starać! Fundusze mogą pomóc rozwijać szkołę, jak również wiele dodatkowych inicjatyw w ramach działalności szkoły. Pisanie projektów i zdobywanie funduszy powoduje rozwijanie umiejętności wielu osób wspierających działalność szkół. Dodatkowe finanse mogą również wpłynąć owocnie na mocniejszą “obecność” szkół w społeczności lokalnej.

 • Czy można starać się o fundusz na otwarcie polskiej szkoły, np. na kupno pomocy naukowych, zakup sprzętu, opłatę np. za ubezpieczenie, DBS checks dla nauczycieli, wynajem lokalu?

Jak najbardziej tak. Szczególnie te inicjatywy, które nie otrzymały wcześniej środków na swoją dzialalność, mają naprawdę duże szanse, aby je dostać, tak aby działalność np. polskich szkół przynosiła jeszcze więcej owoców, jak również wpływała efektywniej na integrację polskiej społeczności na terenie Wielkiej Brytanii. Jednym z funduszy, który chciałbym tutaj wymienić jest Awards for All. To jeden z funduszy, który mógłby pomóc finansować np. wynajęcie lokalu, zakup sprzętu, opłat, itd. W tym miejscu chciałbym bardzo podkreślić, że aby starać się o fundusze, należy bardzo dokładnie czytać wytyczne, które pomogą osobom składajacym lepiej, czytelniej zrozumieć, jakie są kryteria składania aplikacji o fundusze, jak również kto się o nie może starać. Chciałbym też dodać, że każdy fundusz jest trochę inny, wiec ciężko jednoznancznie stwierdzić, co można, a czego nie – ale bez wątpienia – nie ma rzeczy, której nie można byłoby dofinansować!

 • Co jest najważniejsze podczas składania wniosku? Co się stanie, jeżeli fundator nam odmówi – czy już nie możemy aplikować powtórnie?

Powtórzę raz jeszcze: pisząc projekt, należy bardzo dokładnie czytać wytyczne. Wskazane jest budowanie silnej i owocnej współpracy z innymi instytucjami. Warto również angażować inne organizacje, które mogą pomóc w pisaniu projektów. Mimo tego, że nie zawsze pisanie projektów oznacza zdobycie środków…naprawdę warto się o nie starać! Fundusze mogą pomóc rozwijać szkołę, jak również wiele dodatkowych inicjatyw w ramach działalności szkoły. Pisanie projektów i zdobywanie funduszy powoduje rozwijanie umiejętności wielu osób wspierających działalność szkół. Dodatkowe finanse mogą również wpłynąć owocnie na mocniejszą “obecność” szkół w społeczności lokalnej.

Najczęściej jest tak, że jeśli projekt nie został zatwierdzony, organizacja starająca się o fundusze dostaje pismo, w którym fundator informuje aplikanta, dlaczego grant nie został przyznany. Często jest też tak, ze grant jest „tymczasowo” przyznany, w tym przypadku często jest tak, że np. czegoś brakuje, lub coś nie jest do końca jasne, w takim przypadku należy przesłać brakujące dane w podanym terminie, w ten sposób grant zostaje potwierdzony.

Więcej jest tutaj; zachecam do lektury, sprawdzenia szczególnie strony 4.

 • Jaki jest okres oczekiwania na decyzję od momentu złożenia wniosku?

Zależy od grantu i fundatora. Zwykle będzie to dokładnie określone w dokumentach aplikacyjnych.
Dam tutaj przykład, jak to działa na podstawie jednego funduszu, który już wymieniłem wcześniej – Awards for All. Aplikację należy wysłać co najmniej trzy miesiące przed momentem, kiedy projekt ma się rozpocząć. Jeśli projekt zacznie się 1 wrzesnia – aplikacja musi być złożona i zatwierdzona do 1 czerwca. Awards for All potwierdzi otrzymanie wniosku w terminie pięciu dni roboczych od jej odbierania. Jeśli wniosek nie jest kompletny, zostanie zwrócony do aplikanta i organizacja składajaca aplikację bedzie miała 10 dni roboczych aby wysłać brakujące informacje. Ostateczne decyzje zapadną w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania wniosku. W tym czasie Awards for All office może skontaktować się z aplikantem. Ostatnim etapem procesu jest akceptacja zasad i warunków funduszu Awards For All, a aplikant będzie miał na to 20 dni roboczych od daty warunkowego listu.

 • Przykłady funduszy, o które starała się nasza organizacja i które otrzymały grant.

Nasza organizacja dostała po raz pierwszy, mimo wielu prób, mały grant europejski, na projekt związany z tematyką sportową. “How to engage migrants through sport” jest fantastyczną inicjatywą, która pomaga rozwijać kluby, trenerow oraz “wykorzystuje” sport jako motor napędowy zmian społeczno-kulturalnych. W ramach projektu, mamy okazję odwiedzić naszych partnerow w wielu europejskich krajach (w naszym przypadku – Włochy, Austria, Chorwacja oraz Portugalia), wymieniąc się doświadczeniami, jak również poznać bliżej sposób funkcjonowania klubów sportowych w innych częściach Europy. Jako organizacja z Wielkiej Brytanii, my jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie dokumentu na temat “intercultural competence”, który może mieć wpływ na sposób, w jaki wiele organizacji sportwych próbuje nawiązać owocnie współópracę z wieloma grupami etnicznymi, mając na uwadze ich pochodzenie, kulturę, czy sposób bycia.

Innym, bardzo lokalnym funduszem, ktory udało mi się zdobyć jest dofinansowanie na zorganizowanie turnieju koszykowki dla dorosłych i dzieci, którego celem jest większa sportowa partycypacja wśród młodych ludzi, jak również szansa, aby świętować rok od ukończonych nie tak dawno Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W ramach turnieju, planuję również zorganizować różnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, a nawet – aby dodać “smaku” całej naszej inicjatywie – grilla, aby przyciągnąć dużo rodzin. Już teraz staram się o fundusze na zorganizowanie wystawy artystycznej w jednym z lokalnych muzeów.

 • Ostatnie uwagi

Życzę wszystkim wielu sukcesów w pisaniu projektów, rozwijaniu wielu niesamowitych inicjatw, wpływania pozytwynego i owocnego na to, co się dzieje wokół nas. Życzę też, aby każdy wierzył glęboko w to, co robi, nigdy sie nie poddawał, wierzył, że razem naprawdę można zmieniać świat! Mimo upadków i niepowodzeń, starał się z uśmiechem na twarzy stawiać czoła nowym wyzwaniom!

Serdecznie dziękujemy Michałowi Siewniakowi za przygotowanie i udostępnienie materiału.

Polecamy również lekturę wywiadu, którego Michał Siewniak udzielił Dziennikowi Polskiemu.


Przykładowi fundatorzy grantów:

Powrót do góry Back to top