Formy prawne Polskich Szkół Uzupełniających

Polskie Szkoły Uzupełniające jako organizacje pożytku publicznego w Wielkiej Brytanii mogą przyjmować różne formy prawne. Poniżej prezentujemy materiał przygotowany przez Mec. Agatę Dmoch na temat form prawnych oraz pisania konstytucji szkół adaptujących poszczególne formy.


Zapraszamy także do obejrzenia filmu szkoleniowego przedstawiającego różne formy prawne możliwe dla szkół sobotnich wraz z charakterystyką każdej formy oraz porównaniem pomiędzy czterema możliwymi strukturami.

Polska Macierz Szkolna składa serdeczne podziękowania Mec. Agacie Dmoch za inicjatywę, przygotowanie materiału i udział w produkcji filmu oraz Ambasadzie RP w Londynie za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwa była produkcja nagrania.

Powrót do góry Back to top