Polskie Szkoły Uzupełniające a OFSTED i DFE

Polskie Szkoły Uzupełniające a Office for Standards in Education

OFSTED to niezależna instytucja zajmująca się regulowaniem, monitorowaniem i kontrolowaniem jakości pracy organizacji edukacyjnych oraz tych oferujących opiekę nad dziećmi ( np. przedszkola, dzienne centra opieki). Większość Polskich Szkół Uzupełniających nie jest zobowiązana do rejestracji w OFSTED. Podstawowym źródłem tej informacji, dostępnym publicznie i do którego przeczytania zachęcamy Państwa, jest publikowany na stronie internetowej Ofsted dokument Early years and childcare registration handbook, w którym zawarty jest rozdział pt.”Registration not required’.

W rozdziale wymienionych jest 18 rodzajów działalności prowadzonej przez osoby/placówki, które wyłączone są z rejestracji.

Punkt 11 tej listy mówi:

‚ If (excluding childminders) they provide no more than two activities from the following list.

  • School study support or homework support
  • Sport
  • Performing arts
  • Arts and crafts
  • Religious, cultural or language study

This only applies if you care for children who are aged three and over, and you do not care for children aged under five for more than four hours in any one day. There is more information about this type of exemption later in the factsheet.’

Jeżeli głównym nurtem działalności szkoły uzupełniającej jest nauczanie języka i kultury polskiej, wtedy działalność szkoły objęta jest ostatnim podpunktem z tego punktu. Jeżeli szkoła prowadzi inne rodzaje działań wymienione w tym punkcie, np. ‘performing arts’ lub ‘sports’ jako pełnowymiarowe zajęcia, tzn. oferuje takie alternatywnie do zajęć z języka i kultury polskiej, wtedy, przy prowadzeniu więcej niż 2 rodzajów zajęć zawartych w tej liście, działalność szkoły byłaby konieczna do zarejestrowania w Ofsted. Jeżeli jednak zajęcia np z ‘perfoming arts’ nie są osobnym kursem, lecz są włączone w normalną działalność nauczania języka i kultury polskiej, wtedy działalność ogranicza się do ostatniego podpunktu listy i nie trzeba jej rejestrować w Ofsted. Podobnie z innymi zajęciami wymienionymi w liście – jeśli są one dodatkowymi zajęciami (‘extra-curricular activities’) i są częścią programu służącego nauczaniu języka i kultury polskiej, działalność szkoły nie będzie podlegała rejestracji w Ofsted.

Zasady te, jak mówi cytowany fragment, odnoszą się do placówek pracujących z dziećmi powyżej 3 roku życia i nie prowadzącymi opieki nad dziećmi poniżej 5 roku życia przez czas dłuższy niż 4 godziny w ciągu jednego dnia.

Powyższa informacja jest ogólna i odnosi się do szkół sobotnich ograniczających swą działalność do nauczania języka i kultury polskiej. W razie wątpliwości co do konieczności rejestracji w Ofsted, polecamy kontaktowanie się bezpośrednio z Ofsted, dane kontaktowe znajdują się tutaj.

Zalecamy wszystkim szkołom porównanie prowadzonej przez siebie działalności z wymienionymi wyżej kryteriami wyłączenia z rejestracji, gdyż osoby zarządzające placówkami ponoszą odpowiedzialność za działanie zgodne z regulacjami brytyjskiego prawa.

Polskie Szkoły Uzupełniające a Department for Education.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że polskie szkoły sobotnie nie są zobowiązane do rejestracji w Department For Education o tyle, o ile ich działalność nie spełnia kryteriów Independent School (Part 10 Education Act 2002). Independent School, to szkoła definiowana następująco:

‚What is the definition of an independent school for registration purposes?

An independent school is defined as any school that provides full time education for five or more pupils of compulsory school age or one or more such pupils with a statement of special educational needs or who is looked after (within the meaning of Section 22 of the Children Act 1989) and is not a school maintained by a Local Authority or a nonmaintained special school. Under the Children’s Act 1989, a child is looked after by a local authority if he or she is in their care or is provided with accommodation for more than 24 hours by the authority.’

(Definicja publikowana na str. 4 w dokumencie Department For Education Registration of Independent Schools Information Pack, dostępnym na stronach DFE )

Z definicji tej wynika, że kryterium Independent Schools podlegających rejestracji spełniają szkoły prowadzące edukację full-time (w pełnym wymiarze godzin). Pełny wymiar godzin definiowany jest na stronie 33 tego samego dokumentu – ‘An establishment is likely to be providing full-time education if it is providing education which is intended to provide all, or substantially all, of a child’s education. It is unlikely that a school operating for fewer than 18 hours per week will be able to meet the standards and register as an independent school and we anticipate that schools offering teaching of around 20 hours per week or more will be providing full-time education and will therefore need to register’.

Independent school to szkoła, która w zamierzeniu ma dostarczyć całą, pełną edukację dzieciom. Jeżeli szkoła operuje mniej, niż 18 godzin w tygodniu, jest mało prawdopodobne, aby spełniła kryteria Independent School.

Jeżeli Państwa szkoły spełniają to kryterium, tzn. prowadzą edukację zamierzoną jako pełna edukacja dzieci w systemie brytyjskim oraz zajęcia są prowadzone przez więcej niż 12 godzin na tydzień (12 h tygodniowo uznawane jest przez HMRC jako full-time education), wtedy powinni Państwo sprawdzić, czy nie jest konieczna rejestracja szkoły w Department For Education. Najlepiej zrobić to kontaktując się bezpośrednio z DFE pod adresem e-mail: registration.enquiries@education.gsi.gov.uk.

Powrót do góry Back to top