Rejestracja w PMS dla szkół oraz członków niebędących szkołami

Polska Macierz Szkolna oferuje szeroką gamę wsparcia dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie szkół i członków szkolnych społeczności w postaci:

 • Doradztwa w zakresie zarządzania placówkami
 • Organizacji szkoleń dla kadry zarządzającej szkołami oraz osób zakładających nowe polskie szkoły sobotnie
 • Organizacji regularnych konferencji i sesji szkoleń dla nauczycieli
 • Organizacji warsztatów dla młodzieży na poziomie A-Level z języka polskiego we współpracy z SSEES UCL
 • Organizacji międzyszkolnych konkursów i festiwali
 • Wsparcia organizacji Wesołego Dnia Polskiego Dziecka w Laxton Hall – największego corocznego polskiego wydarzenia w UK, przyciągającego tysiące polskich dzieci i młodzieży z rodzicami i nauczycielami
 • Prowadzenia Centrum Egzaminacyjnego, umożliwiającego zdawanie egzaminów GCSE i A-Level z j. polskiego
 • Prowadzenia doskonale zaopatrzonej polskiej księgarni
 • Patronowania przedsięwzięciom organizowanym przez szkoły
 • Przyznawania nagród osobom zasłużonym na polu oświaty polskiej w Wielkiej Brytanii
 • Dotowania działalności szkół

Ponadto zajmuje się:

 • Gromadzeniem i archiwizacją danych o polskiej oświacie w Wielkiej Brytanii
 • Promocją polskiej oświaty i kultury na arenie międzynarodowej poprzez m.in. współpracę z organizacjami w Wielkiej Brytanii, w Europie i na Świecie
 • Reprezentowaniem interesów oświaty polonijnej w Polsce, m.in. poprzez współpracę z Ministrem Edukacji, Ministrem Spraw Zagranicznych, Radą Oświaty Polonijnej, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą, Instytutem Pamięci Narodowej, Uniwersytetami i innymi organizacjami

Większość naszych działań wspierających dla szkół jest bezpłatna lub wiąże się wyłącznie ze skromną opłatą rezerwacyjną.

Niektóre z organizowanych przez nas wydarzeń są zarezerwowane tylko dla członków PMS.
To jeden z powodów, dla których zachęcamy wszystkie polskie szkoły sobotnie, a także osoby indywidualne i organizacje inne niż szkoły do rejestracji w naszym stowarzyszeniu.
Równie istotny jest dla nas aspekt integracji polskiego środowiska edukacyjnego w Wielkiej Brytanii.


Procedura rejestracji

Członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej może zostać polska szkoła uzupełniająca, osoba indywiduialna, a także organizacja inna niż szkoła.

Tutaj znajduje się szczegółowa Procedura przyjmowania członków i zasady członkostwa w PMS.

Do pobrania:

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji i wskazówek.


Składka członkowska

Składka czlonkowska w roku szkolnym 2016/2017 wynosi:

 • £1 od każdego ucznia dla polskich szkół uzupełniających
 • £10 od osób indywidualnych
 • £50 od organizacji innej niż szkoła
Powrót do góry Back to top